Rada Etyki Mediów

Do kompetencji Rady Etyki Mediów należy wypowiadanie się w sprawach związanych z przestrzeganiem Karty Etycznej Mediów. Karta mówi, że dziennikarz powinien kierować się siedmioma zasadami: prawdy, obiektywizmu, oddzielenia informacji od komentarza, uczciwości, szacunku i tolerancji, pierwszeństwa dobra odbiorcy, wolności i odpowiedzialności.

Odwiedź http://www.radaetykimediow.pl/oradzie.html

 

« wróć