Rada Reklamy

Rada Reklamy skupia reklamodawców i jest organizacją odpowiadającą za samoregulację w dziedzinie reklamy w Polsce. Działa przy niej Komisja Etyki Reklamy, jako ciało powołane po to, aby rozstrzygać skargi zgłaszane zarówno przez konsumentów, jak i przedsiębiorców. Należy podkreślić, że Komisja bardzo często nie przychyla się do skarg konsumentów. Niemniej jednak jest instytucją, do której warto pisać. Komisja Etyki Reklamy wyrażała w przeszłości opinię, iż “na reklamodawcach kierujących swoje reklamy do masowego odbiorcy – poprzez umieszczenie ich na nośnikach reklamy zewnętrznej – spoczywa szczególna odpowiedzialność za staranny, nie godzący w powszechne odczucie dobrych obyczajów, wybór treści i formy reklamy” (patrz chociażby uchwała nr ZO 19/08 składu orzekającego przy Komisji Etyki Reklamy). Komisja podkreśla też, że firmy powinny działać w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Choć większość orzeczeń Komisji Etyki Reklamy jest wydawanych na korzyść reklamodawców, zdarzają się też bardzo pozytywne dla konsumentów przykłady. Więcej informacji o tym znajdziesz w dziale Przepisy. Skargę do Rady Reklamy możesz złożyć za pośrednictwem formularza. Pamiętaj też, że każda skarga angażuje reklamodawcę, a co za tym idzie, już samo rozpatrywanie skargi jest dla reklamodawcy uciążliwością, której będzie starał się unikać.

Poniżej przedstawiamy wybrane orzeczenia Komisji Etyki Reklamy uwzględniające skargi konsumentów

Skarga wniesiona przez konsumenta przeciw Ambra S.A. dotycząca napoju musującego Piccolo
ZO 09/09 (2009-02-11)
http://www.radareklamy.org/uchwala,130.html

Skargi wniesione przez konsumentów przeciw Marquard Media Polska Sp. z o.o. dotycząca ekspozycji plakatów z nagą kobietą na przystankach tramwajowych
ZO 03/09 (2009-01-20)
http://www.radareklamy.org/uchwala,123.html

Skarga wniesiona przez konsumenta przeciw Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. dot. reklam prezentujących dzieci bawiące się bronią palną
ZO 63/08 (2008-11-25)
http://www.radareklamy.org/uchwala,119.html

Skarga wniesiona przez konsumenta przeciw Sara Lee Household and Body Care Poland Sp. z o.o. dotycząca wulgarnej reklamy internetowej
ZO 60/08 (2008-10-30)
http://www.radareklamy.org/uchwala,107.html

Skarga wniesiona przez konsumenta przeciw F.H.P. “Xsara” dotycząca reklamy prasowej nieodpowiedniej dla dzieci
ZO 59/08 (2008-10-30)
http://www.radareklamy.org/uchwala,106.html

Skargi wniesione przez konsumentów przeciw Grupa Onet.pl S.A. dotyczące reklam radiowych z odgłosami stosunku seksualnego
ZO 50/08 (2008-09-02)
http://www.radareklamy.org/uchwala,97.html

Skargi wniesione przez konsumentów przeciw Monolith Films Sp. z o. o. dotyczące plakatów z brutalnymi treściami
ZO 48/08 (2008-08-06)
http://www.radareklamy.org/uchwala,95.html

Skarga wniesiona przez konsumenta przeciw Mobile Entertainment Company S.A. dotycząca seksistowskiej reklamy Mobilking
ZO 21/08 (2008-05-06)
http://www.radareklamy.org/uchwala,63.html

Skargi wniesione przez konsumentów przeciw Artman S.A. dotyczące reklam House obrażających uczucia religijne
ZO 19/08 (2008-04-29)
http://www.radareklamy.org/uchwala,68.html

Skarga wniesiona przez konsumenta przeciw Kino Świat Sp. z o.o. dotycząca brutalnych plakatów filmowych
ZO 10/08 (2008-02-28)
http://www.radareklamy.org/uchwala,56.html

Skargi wniesione przez konsumentów przeciw Red Bull sp. z o.o. dotyczące uczuć religijnych
ZO 01/08 (2008-01-03)
http://www.radareklamy.org/uchwala,47.html

Skarga wniesiona przez konsumenta przeciw LPP S.A. dotycząca reklam outdoor epatujących przemocą
ZO 25/07 (2007-08-29)
http://www.radareklamy.org/uchwala,30.html

« wróć