Rzecznik Praw Obywatelskich

Podejmując sprawę Rzecznik może (a) samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające, (b) zwrócić się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych organów, w szczególności organów nadzoru, prokuratury, kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej, lub (c) zwrócić się do Sejmu o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli dla zbadania określonej sprawy lub jej części.

Więcej: http://www.rpo.gov.pl/

 

« wróć