Rada Reklamy

Rada Reklamy skupia reklamodawców i jest organizacją odpowiadającą za samoregulację w dziedzinie reklamy w Polsce. Działa przy niej Komisja Etyki Reklamy, jako ciało powołane po to, aby rozstrzygać skargi zgłaszane zarówno przez konsumentów, jak i przedsiębiorców. Należy podkreślić, że Komisja bardzo często nie przychyla się do skarg konsumentów. Niemniej jednak jest instytucją, do której warto pisać. Komisja Etyki Reklamy wyrażała w przeszłości opinię, iż “na reklamodawcach kierujących swoje reklamy do masowego odbiorcy – poprzez umieszczenie ich na nośnikach reklamy zewnętrznej – spoczywa szczególna odpowiedzialność za staranny, nie godzący w powszechne odczucie dobrych obyczajów, wybór treści i formy reklamy” (patrz chociażby uchwała nr ZO 19/08 składu orzekającego przy Komisji Etyki Reklamy). Komisja podkreśla też, że firmy powinny działać w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Choć większość orzeczeń Komisji Etyki Reklamy jest wydawanych na korzyść reklamodawców, zdarzają się też bardzo pozytywne dla konsumentów przykłady. Więcej informacji o tym znajdziesz w dziale Przepisy. Skargę do Rady Reklamy możesz złożyć za pośrednictwem formularza. Pamiętaj też, że każda skarga angażuje reklamodawcę, a co za tym idzie, już samo rozpatrywanie skargi jest dla reklamodawcy uciążliwością, której będzie starał się unikać. Warto podkreślić, że skargę można złożyć za pośrednictwem internetu i nie trzeba uczestniczyć w dalszym postępowaniu. Nie jest to więc działanie uciążliwe dla konsumenta.

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi Rady Reklamy na stronie internetowej.

Poniżej przedstawiamy wybrane orzeczenia Komisji Etyki Reklamy uwzględniające skargi konsumentów

Skargi wniesione przez konsumentów przeciw ITI Cinema Sp. z o.o. na temat przedmiotowego traktowania wizerunku kobiety i nagości
ZO 16/09 (2009-03-16)
Uchwała Nr ZO 16/09

Skarga wniesiona przez konsumenta przeciw Ambra S.A. dotycząca napoju musującego Piccolo
ZO 09/09 (2009-02-11)
Uchwała Nr ZO 09/09

Skargi wniesione przez konsumentów przeciw Marquard Media Polska Sp. z o.o. dotycząca ekspozycji plakatów z nagą kobietą na przystankach tramwajowych (patrz również: Usunięcie plakatów CKM)
ZO 03/09 (2009-01-20)
Uchwała Nr ZO 03/09

Skarga wniesiona przez konsumenta przeciw Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. dot. reklam prezentujących dzieci bawiące się bronią palną
ZO 63/08 (2008-11-25)
Uchwała Nr ZO 63/08

Skarga wniesiona przez konsumenta przeciw Sara Lee Household and Body Care Poland Sp. z o.o. dotycząca wulgarnej reklamy internetowej
ZO 60/08 (2008-10-30)
Uchwała Nr ZO 60/08

Skarga wniesiona przez konsumenta przeciw F.H.P. “Xsara” dotycząca reklamy prasowej nieodpowiedniej dla dzieci
ZO 59/08 (2008-10-30)

Uchwała Nr ZO 59/08

Skargi wniesione przez konsumentów przeciw Grupa Onet.pl S.A. dotyczące reklam radiowych z odgłosami stosunku seksualnego
ZO 50/08 (2008-09-02)
Uchwała Nr ZO 50/08

Skargi wniesione przez konsumentów przeciw Monolith Films Sp. z o. o. dotyczące plakatów z brutalnymi treściami
ZO 48/08 (2008-08-06)
Uchwała Nr ZO 48/08

Skarga wniesiona przez konsumenta przeciw Mobile Entertainment Company S.A. dotycząca seksistowskiej reklamy Mobilking
ZO 21/08 (2008-05-06)
Uchwała Nr ZO 21/08

Skargi wniesione przez konsumentów przeciw Artman S.A. dotyczące reklam House obrażających uczucia religijne
ZO 19/08 (2008-04-29)
Uchwała Nr ZO 19/08

Skarga wniesiona przez konsumenta przeciw Kino Świat Sp. z o.o. dotyczące brutalnych plakatów filmowych
ZO 10/08 (2008-02-28)
Uchwała Nr ZO 10/08

Skargi wniesione przez konsumentów przeciw Red Bull sp. z o.o. dotyczące uczuć religijnych
ZO 01/08 (2008-01-03)
Uchwała Nr ZO 01/08

Skarga wniesiona przez konsumenta przeciw LPP S.A. dotyczące reklam outdoor epatujących przemocą
ZO 25/07 (2007-08-29)
Uchwała Nr ZO 25/07

« wróć