Reklama outdoor

Jeżeli widzisz reklamę zewnętrzną (billboardy i inne nośniki reklamy zewnętrznej, np. w środkach komunikacji miejskiej), możesz wykonać następujące czynności:

  • Pisz do reklamodawcy. Dobre rezultaty dają skargi zgłaszane do podmiotów nadzorujących reklamodawców (np. w przypadku międzynarodowej firmy, pisz również do spółek macierzystych nie ograniczając się wyłącznie do polskich oddziałów). Wskaż przy tym wyraźnie, dlaczego prezentowana reklama jest niewłaściwa. List powinien wskazywać wyraźnie termin, w ciągu którego oczekujesz reakcji ze strony zarządcy nośnika.
  • Pisz do firmy outdoorowej, która zarządza nośnikiem reklamy zewnętrznej lub do władz swojego miasta, jeżeli nośniki znajdują się np. w komunikacji miejskiej Wskaż przy tym wyraźnie, dlaczego prezentowana reklama jest niewłaściwa. List powinien wskazywać wyraźnie termin, w ciągu którego oczekujesz reakcji ze strony zarządcy nośnika.
  • Możesz też prosić o pomoc władze samorządowe, a nawet lokalnych posłów czy senatorów.
  • Pisz do lokalnej prasy. Zazwyczaj można komunikować się z nią pocztą elektroniczną.
  • Możesz również złożyć skargę do Rady Reklamy.

Zapoznaj się z naszymi akcjami: Usunięcie plakatów CKM oraz Czyścimy okolice szkół. Tam znajdziesz wiele wskazówek, co do sposobów postępowania.

« wróć