Reklama w radiu i telewizji

Emisja reklam w radiu i telewizji jest regulowana ustawą o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 roku. Na podstawie zawartych w niej przepisów nadawcy zobligowani są do przestrzegania określonych wymagań co do treści audycji i reklam. Najważniejsze przepisy tej ustawy znajdziesz w dziale Przepisy. Zgodnie z ustawą działalność stacji telewizyjnych i radiowych jest nadzorowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i jej Przewodniczącego.

Jeżeli usłyszysz lub zobaczysz w radiu lub telewizji treści, które są niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, obraźliwe, wulgarne lub w inny sposób niewłaściwe, poinformuj o tym Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Możesz zrobić to wysyłając email z informacją pod adres skargi@krrit.gov.pl, a najlepiej bezpośrednio do członków KRRiT (np. do przewodniczącego: przewodniczacy@krrit.gov.pl). W skardze musisz podać jej uzasadnienie oraz informacje o audycji (czas emisji, program, itp). W przypadku skarg składanych na reklamy telewizyjne sprawdź, czy reklama nie jest dostępna w jednym z serwisów internetowych (np. youtube) i jeśli tak, dołącz odpowiedni link do niej w swoim liście do KRRiT. Z doświadczenia wiemy, że powoduje to bardzo szybką reakcję ze strony Rady, która jest gotowa nawet wezwać nadawców do zaprzestania emisji takiej reklamy. Powołaj się, jeżeli to możliwe, na przepis, który jest łamany. Więcej informacji znajdziesz w dziale Przepisy.

Poinformuj również Stowarzyszenie Twoja Sprawa o podejmowanych działaniach korzystając z formularza.

Możesz również złożyć skargę w Radzie Reklamy.

« wróć