Apel do ludzi biznesu

Powszechna dostępność i właściwie brak kosztów konsumpcji pornografii, przyczyniają się do wzrostu ryzyka uzależnienia każdego, a szczególnie najmłodszych odbiorców sieci internetowej. Dostępna w niej pornografia przesiąknięta jest brutalnością, przemocą i uprzedmiotowieniem zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a to, jak obserwują specjaliści zaczyna, wywierać poważny wpływ na prawidłowy rozwój młodego pokolenia. Badania polskich i zagranicznych ośrodków badawczych pokazują, że przy nadmiernym kontakcie z pornografią uruchamia się mechanizm uzależnienia, dokładnie taki sam, jaki obserwujemy w przypadku narkomanii, alkoholizmu czy hazardu.

Zjawisko to staje się coraz wyraźniej problemem bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, szczególni w kontekście ochrony dzieci i młodzieży.

Dlatego realizując naszą misję edukacji rodziców i ochrony najmłodszych, chcemy zaprosić do współpracy na gruncie społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorców, którzy zechcą wesprzeć nasz projekt edukacyjny i wspomóc rozbudowę struktur szkoleniowych. Dzięki niemu, będziemy mogli za pośrednictwem przeszkolonych edukatorów, szkolić rodziców w różnych miastach Polski jednocześnie.  Plan zintensyfikowania szkoleń chcemy zrealizować w przeciągu około 6 miesięcy, co pozwoli na zaspokojenie dużego zainteresowania i potrzeby edukacji u rodziców.

Naszym celem jest dotarcie z rzetelną wiedzą i praktycznymi narzędziami profilaktyki do jak największej grupy rodziców oraz specjalistów. Chcemy wesprzeć rozwój kompetencji komunikacyjnych, dostarczyć wiedzy o dostępnych zabezpieczeniach technicznych i przede wszystkim poszerzać świadomość o ryzyku uzależnienia i konieczności rozmowy na temat, który dotąd uznawany był za tabu.

Opracowane i prowadzone przez nas szkolenie „Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?”, ma unikatowy na skalę Polski charakter i stanowi odpowiedź na potrzeby rodziców, zaniepokojonych o bezpieczeństwo swoich dzieci korzystających z sieci. Sieci, w której pornografia jest na wyciągnięcie ręki.

W ubiegłym roku dotarliśmy do 2500 osób w całej Polsce, dostarczając im wiedzy, narzędzi i inspiracji pozwalających skuteczniej chronić swoje dziecko przed tym zagrożeniem. O efektach mówią odpowiedzi samych rodziców.

Dla otwartych na nasz apel firm przygotowaliśmy do wyboru dwie możliwości wsparcia, które pozwolą nam albo rozbudować zespół szkoleniowy albo zorganizować dedykowane przez firmę szkolenia dla lokalnych społeczności w których ona działa. Sponsorowanie szkolenia w wybranej placówce edukacyjnej jest alternatywną formą wsparcia i może dotyczyć większej ilości prelekcji, niż jedna. Szczegóły dotyczące wartości pakietów sponsorski udostępniamy zainteresowanym.

W zamian proponujemy:

  • Udostępnienie informacji o udzielonym wsparciu i zaangażowaniu Państwa firmy na www.twojasprawa.org.pl oraz specjalistycznym portalu informacyjnym www.opornografii.pl
  • Informowanie o udzielonym wsparciu w mediach społecznościowych prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie
  • Informowanie dyrekcji wszystkich szkół, w których przez 6 miesięcy będą odbywały się szkolenia, jak również uczestników prelekcji, o fakcie sponsorowania szkolenia przez Państwa firmę
  • Zamieszczeniu informacji o wsparciu i logotypu firmy w prezentacji szkoleniowej
  • Zawarcie informacji o udzielonym wsparciu w Newsletterze przesyłanym do ponad 22 tys. sympatyków STS (logotyp + informacja o udzielonym wsparciu)  
  • Możliwość korzystania z tytułu Sponsora akcji edukacyjnej Stowarzyszenia Twoja Sprawa
  • Podziękowania firmie za wkład przeprowadzenia szkolenia.

Zapraszamy do kontaktu i spotkania podczas, którego będziemy mogli przybliżyć szczegóły naszego edukacyjnego przedsięwzięcie i odpowiedzieć na pytania, związane z indywidualnymi propozycjami pomocy z Państwa strony.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się na e-mail: izabela.karska@twojasprawa.org.pl, tel. kont. 696 155 511.

« wróć