Kolejna wygrana sprawa STS z nieetycznym reklamodawcą

–  Firma Waterius Sp. z o.o., którą sąd w 2018 roku zobowiązał do przeprosin i zapłaty 60.000 zł za opublikowanie niezgodnej z dobrymi obyczajami reklamy słodzonego napoju Devil Energy, przegrała kolejną sprawę sądową ze Stowarzyszeniem Twoja Sprawa

–  W efekcie ma zapłacić dodatkowo 30.000 złotych oraz 2.000 zł za każdy dzień opóźnienia w opublikowaniu przeprosin za wspomnianą reklamę

–  STS zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości firmy

– Ponadto zostaną przez STS podjęte kroki prawne za kolejną reklamę, która seksualizuje postać małego chłopca

W 2018 roku na profilu facebookowym Devil Energy opublikowano reklamę z wizerunkiem kobiety klęczącej przed mężczyzną nawiązując do seksu oralnego. W wyniku pozwu złożonego przez nasze Stowarzyszenie przeciwko firmie Waterius Sp. z o.o., sąd rejonowy w Legnicy uznał, że reklama była niezgodna z dobrymi obyczajami i zasądził od spółki kwotę 60.000 złotych na rzecz jednej z organizacji społecznych, wspierających polską młodzież ze Wschodu oraz nakazał opublikowanie przeprosin na facebookowym profilu Devil Energy.

Do dzisiaj prawomocny wyrok sądu nie został wykonany przez Waterius. Co więcej, na facebookowym profilu Devil Energy pojawiła się informacja, że przeprosiny nie zostaną opublikowane. Spółka nie zapłaciła również pieniędzy na cel społeczny. W związku z tym zainicjowaliśmy kolejną sprawę, w której uzyskaliśmy właśnie korzystne dla siebie orzeczenie.

Sąd tym razem nie tylko zasądził 30.000 zł jako sankcję za niewykonanie przez Waterius wcześniejszego wyroku, ale co więcej, zobowiązał firmę do publikacji przeprosin pod rygorem ukarania kwotą 2.000 zł za każdy dzień zwłoki. W związku z tym, każdy kolejny miesiąc zwłoki w realizacji wyroku będzie kosztował spółkę kwotę 60.000 zł. Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne.

Jeżeli Waterius Sp. z o.o. w dalszym ciągu nie zastosuje się do orzeczeń sądów i nie zapłaci całości należności, w imieniu Stowarzyszenia Twoja Sprawa wkrótce złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości spółki i będziemy badać możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności władz spółki – deklaruje mec. Katarzyna Paczuska-Tokarska z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, która reprezentowała Stowarzyszenie pro bono w tej sprawie.

Dodatkowo zostaną przez nas podjęte również kroki prawne, w związku z kolejną reklamą opublikowaną na profilu facebookowym napoju Devil Energy. Chodzi o reklamę, która utrzymana jest  w podobnej konwencji jak poprzednie, lecz tym razem postacią, która w niej występuje jest mały chłopiec oraz hasło: „Roman już wie, co niedługo będzie miał w ustach”. Spółka próbuje tę skandaliczną kreację, która oburzyła wiele osób, tłumaczyć rzekomą kampanią społeczną na temat konsumpcji napojów energetycznych przez dzieci. Naszym zdaniem wykorzystywanie dzieci w sposób seksualizujący je nie może być akceptowane w branży reklamowej. Skarga do Rady Reklamy została już przez nas złożona.

Obecnie ustalamy, czy i tym razem za opublikowanie reklamy odpowiada Waterius, czy inny podmiot z sieci spółek powiązanych z Jolantą Hauzer. Strona internetowa, do której kieruje facebookowy profil Devil Energy, nie zawiera jasnych informacji na temat podmiotu ją prowadzącego, co dodatkowo niekorzystnie świadczy o całym przedsięwzięciu.

Wszystko wygląda mało profesjonalnie, a co więcej jest niezgodne z polskim prawem, które nakazuje identyfikować podmioty prowadzące tego typu strony internetowe – podkreśla Izabela Karska ze Stowarzyszenia. Prawnicy STS zapowiadają dalsze kroki prawne wobec podmiotów odpowiedzialnych.

Więcej informacji: Izabela Karska, Stowarzyszenie Twoja Sprawa

e-mail: izabela.karska@twojasprawa.org.pl , tel: 696 155 511

« wróć