Oświadczenie w sprawie artykułu “Posłowie chcą zakazać porno”

Szanowni Państwo,

Z zaciekawieniem przeczytaliśmy tekst opublikowany w najnowszym numerze Wprost pt. „Posłowie chcą zakazać porno” (nr 49/2016). 

Stowarzyszenie Twoja Sprawa od 2013 roku promuje wprowadzenie zmian systemowych mających na celu ochronę dzieci i młodzieży przed dostępem do treści pornograficznych, a swoje podejście, jego uzasadnienie oraz szczegółowe postulaty przedstawiło w raporcie „Chrońmy dzieci przed pornobiznesem. Wezwanie do działania”. Raport ten powstał w roku 2014 na gruncie kilkuletnich doświadczeń i został szerzej zaprezentowany na konferencji „Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii”, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP w czerwcu 2015 roku. 

Cieszymy się, że postulaty naszego Stowarzyszenia mogą być przedmiotem publicznej debaty, tym bardziej, iż według badań przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia Twoja Sprawa, ogromna większość rodziców identyfikuje pornografię jako jedno z największych zagrożeń dla swoich dzieci.

Uważamy, że masowość dostępu dzieci do treści pornograficznych jest obecnie istotnym problemem zdrowia społecznego. Badania pokazują, iż rośnie odsetek dzieci, które regularnie – wiele razy w miesiącu – mają styczność z twardą pornografią, w której nagminnie pokazuje się przemoc wobec kobiet. Aż 15% chłopców w polskich gimnazjach ogląda pornografię co najmniej raz dziennie, a blisko połowa z nich co najmniej kilka razy w miesiącu. Będzie to miało istotny wpływ na relacje międzyludzkie, życie rodzinne, przedmiotowe traktowanie, a nawet przemoc wobec kobiet oraz na stan zdrowia istotnej części pokolenia wchodzącego w dorosłość (obcowanie z pornografią prowadzi do zmian w mózgu, a z czasem do uzależnienia). 

Oprócz budowania świadomości społecznej, czemu służy wiele działań Stowarzyszenia Twoja Sprawa od 2008 roku, niezbędne są zmiany systemowe, które postawią dobro dzieci przed interesem przemysłu pornograficznego. Dlatego działania Stowarzyszenia Twoja Sprawa skupiają się na ochronie dzieci i młodzieży przed dostępem do treści pornograficznych. Postulaty Stowarzyszenia nie przewidują wprowadzenia zakazu dostępu do pornografii przez osoby dorosłe. Jednocześnie, wiemy, że wprowadzanie zmian systemowych wymaga dialogu wielu podmiotów, w szczególności dialogu z przedsiębiorcami, którzy mogą dostarczyć rodzicom lepszych narzędzi ochrony rodzicielskiej, jak również z podmiotami reprezentującymi rodziców oraz tymi, które dbają o ochronę prywatności. W tym kontekście, choć należy poszukiwać również rozwiązań legislacyjnych, Stowarzyszenie Twoja Sprawa popiera szczególnie rozwiązania samoregulacyjne, które mogą być wypracowane na drodze dialogu społecznego, przy udziale różnych środowisk. 

Więcej o postulatach Stowarzyszenia Twoja Sprawa: https://www.twojasprawa.org.pl/?p=4586

Stowarzyszenie Twoja Sprawa

« wróć