Podsumowanie – 10 lat Stowarzyszenia Twoja Sprawa

Rok 2018 był jubileuszowym w działalności Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Przez okres 10 lat Stowarzyszenie podejmowało szereg aktywności, które wraz z potrzebami i zmianą rzeczywistości przyjmowały różne formy. Oto małe podsumowanie tych najważniejszych.

Opracowaliśmy i wydaliśmy 5 publikacji:

1. “Chrońmy dzieci przed pornografią – wezwanie do działania” – dokument, w którym zebrane zostały dane z badań, o tym jakie konsekwencje może mieć nadużywanie pornografii oraz jakie działania warto podjąć, aby to zjawisko ograniczać.

2. “Pozwólmy dzieciom być dziećmi” – tłumaczenie raportu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) na temat seksualizacji oraz brytyjskiego raportu pod tym samym tytułem.

3. Poradnik dla rodziców “Bezpieczne technologie”, w którym znajdują się praktyczne podpowiedzi, jak uczynić komputer, telefon komórkowy, tablet czy konsolę do gier, urządzeniami bezpieczniejszymi dla najmłodszych.

4. “Analiza istniejących przepisów prawnych pod kątem ochrony dzieci i młodzieży przed zbyt łatwym dostępem do treści pornograficznych w 2016 roku”, przygotowana w ramach zadania zleconego z zakresu zdrowia publicznego.

5. „Podsumowanie literatury i badań naukowych wskazujących na negatywne konsekwencje korzystania z pornografii w kontekście ochrony dzieci i młodzieży” – raport zawierający wybrane konkluzje z kilkudziesięciu artykułów i badań naukowych, które zajęły się problemem negatywnych konsekwencji konsumpcji pornografii.

Przygotowaliśmy tłumaczenie filmu „Pandemia pornografii”.

Zorganizowaliśmy 3 duże międzynarodowe konferencje:

19 marca 2013 r. – „Odebrana niewinność – seksualizacja kobiet i dziewcząt w mediach i reklamie – przyczyny, skutki, możliwe scenariusze”.

22 czerwca 2015 r. – „Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii”.

21 listopada 2018 r. – „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny“.

Przeprowadziliśmy 40 szkoleń dla ponad 2000 rodziców pod hasłem „Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?” Przeprowadziliśmy również 4 warsztaty dla rodziców pod tym samym tytułem.

W wyniku współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, wdrożona została zmiana w przepisach Kodeksu karnego, zgodnie z którą reklama i promocja treści pornograficznych rozpowszechnianych bez skutecznych zabezpieczeń zostanie w Polsce zakazana. O wprowadzenie takiego przepisu apelowaliśmy wraz z kilkunastoma tysiącami konsumentów, którzy wzięli udział w naszej akcji “Chrońmy dzieci przed pornobiznesem”.

Wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych Narodowego Programu Zdrowia – włączenie do Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 następujących postulatów Stowarzyszenia:

– upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wynikających z kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami zawierającymi treści pornograficzne, uprzedmiatawiające i seskualizujące;

– przeprowadzenie analiz istniejących zapisów prawnych pod kątem ochrony dzieci i młodzieży przed zbyt łatwym dostępem do treści seksualizujących i pornograficznych;

– prowadzenie badań naukowych dotyczących kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi, a także skutków tego kontaktu dla rozwoju psychoseksualnego i rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży;

– rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiatawiających i seksualizujących;

– prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych (w tym nauczycieli, lekarzy, inspektorów sanitarnych, prokuratorów, służb mundurowych, straży miejskich) dotyczących zagrożeń oraz konsekwencji rozwojowych i zdrowotnych u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię.

Złożyliśmy pozew i wygraliśmy sprawę przeciwko firmie Waterius sp. z o.o. nieetycznie reklamującej swoje produkty.

Przeprowadziliśmy dwie kampanie informacyjne “Pornografia szkodzi dzieciom” (strona kampanii: www.bezpornografii.pl/dzieci) oraz “oPornografii.pl”.

Uruchomiliśmy specjalistyczny portal www.oPornografii.pl, który ma za zadanie dostarczać wiedzę na temat ochrony dzieci przed pornografią dla różnych grup: rodziców, wychowawców, nauczycieli, lekarzy, terapeutów, policjantów, prokuratorów i urzędników.

Mijające lata to dziesiątki pism interwencyjnych, odpowiedzi na zapytania e-mailowe sympatyków, kilkanaście skarg do Rady Reklamy i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, kilkadziesiąt akcji konsumenckich i stowarzyszeniowych. To wizyty w mediach oraz dziesiątki newsletterów, informujących naszych sympatyków o działaniach, planach i osiągniętych celach.

To wszystko po to, by uskuteczniać ochronę dzieci przed zbyt łatwym dostępem do treści pornograficznych, zmieniać świadomość rodziców i specjalistów na temat faktycznej szkodliwości pornografii oraz wpływać na działania reklamodawców, by promowali się bardziej odpowiedzialnie i zgodnie z dobrymi obyczajami. Postulaty Stowarzyszenia podziela coraz więcej sympatyków, którzy tworzą grono blisko 23 000 osób. To ogromna liczba ludzi, którzy poprzez wsparcie działań STS mogą mieć realny wpływ na zmianę sytuacji i własny wkład ochronę małoletnich.

Więcej o działaniach STS można przeczytać w kalendarium podsumowującym każdy rok i szczegółowe akcje, znajdujące się w zakładce “Nasze działania”. Pomóż nam działać.

Kliknij tutaj.

« wróć