Postulaty STS w Narodowym Programie Zdrowia

16 września 2016 roku opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Po raz pierwszy w Narodowym Programie Zdrowia pojawiły się postulaty dotyczące ochrony dzieci i młodzieży przed pornografią. Poniższe postulaty zostały podniesione w trybie konsultacji właśnie przez nasze Stowarzyszenie, a następnie włączone do Narodowego Programu Zdrowia:

  • upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wynikających z kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami zawierającymi treści pornograficzne, uprzedmiatawiające i seskualizujące;
  • przeprowadzenie analiz istniejących zapisów prawnych pod kątem ochrony dzieci i młodzieży przed zbyt łatwym dostępem do treści seksualizujących i pornograficznych;
  • prowadzenia badań naukowych dotyczących kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi, a także skutków tego kontaktu dla rozwoju psychoseksualnego i rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży;
  • rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiatawiających i seksualizujących;
  • prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych (w tym nauczycieli, lekarzy, inspektorów sanitarnych, prokuratorów, służb mundurowych, straży miejskich) dotyczących zagrożeń oraz konsekwencji rozwojowych i zdrowotnych u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię.
« wróć