Szkolenia STS – rekomendowane, bo sprawdzone

W przeciągu mijających 7 miesięcy przeprowadziliśmy 20 szkoleń dla blisko 1300 słuchaczy, chcących praktycznie i merytorycznie przygotować się do rozmowy z dzieckiem na temat szkodliwości pornografii.

Zainteresowanie szkoleniem „Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?” pokazuje, że zbyt łatwy dostęp do pornografii jest realnym zagrożeniem dla dzieci i źródłem narastającej fali problemów wychowawczych, zgłaszanych przez pedagogów i samych rodziców. Coraz młodsze dzieci są ofiarami przypadkowego kontaktu z wulgarnymi i nacechowanymi przemocą treściami erotycznymi. Dzieje się tak najczęściej za sprawą rówieśników, którzy dysponując telefonem bez aktywnej ochrony rodzicielskiej, udostępniają innym niezwykle traumatyzujące filmy. Wiele młodszych dzieci nie mówi o tych sytuacjach rodzicom, a nie potrafiąc oprzeć się presji otoczenia, przeżywają wiele problemów w szkolnym funkcjonowaniu. Nierzadko pozostawione same sobie, realnie stają się zagrożone uzależnieniem od pornografii i wynikającymi z tego faktu zaburzeniami w normalnym dorastaniu. Czas na rodziców i wzięcie przez nich spraw w swoje ręce.

W takiej rzeczywistości, rozmowy na temat pornografii powinny stać się w środowisku rodzinnym czymś naturalnym i koniecznym, bo prędzej czy później dziecko zetknie się z tym, co powszechne. Najlepiej, aby to rodzic był osobą, która dziecko uświadomi i przygotuje do tego, jak sobie poradzić w sytuacji kontaktu z pornografią i zrozumieniu jej szkodliwości. Realna więź z dzieckiem i budowane w niej bezpieczeństwo jest tym, co może zapewnić mu najlepszą ochronę. Nowoczesna technologia i proponowane przez nią rozwiązania powinny być jej uzupełnieniem – podstawą jest rozmowa.

Nasze Stowarzyszenie dostrzega potrzebę edukacji i wspierania rodziców w tym obszarze, a podczas szkoleń podsuwa im praktyczne wskazówki, jak taką rozmowę poprowadzić. O tym, czy jest to realna inspiracja i pomoc dla wielu z nich, przekonują opinie w ankietach, w których większość rodziców deklaruje chęć podjęcia rozmowy o szkodliwości pornografii. Jednym z pozytywnych aspektów tej działalności Stowarzyszenia jest fakt, że skrupulatnie przygotowane treści prezentacji i materiałów odpowiadają oczekiwaniom słuchaczy, a sami rodzice zaczynają sami zgłaszać potrzebę poszerzania swojej wiedzy.

Więcej opinii na temat szkoleń można przeczytać na stronie: https://www.bezpornografii.pl/zamow-szkolenie/

Kilka z nich przywołujemy poniżej:

„Wśród osób, które uczestniczyły w wykładzie słyszałem jedynie pochlebne opinie. Sam jestem pozytywnie zaskoczony świetnym przygotowaniem, realizacją tematu oraz zaoferowanym wsparciem merytorycznym. Zdecydowanie polecam! (..) Poniżej treść wiadomości od jednego z obecnych na wykładzie rodziców „Szanowny Panie Dyrektorze, wykład petarda!”
Dyrektor Piotr Sznajderowicz
Szkoła Podstawowa dla Chłopców Fregata w Gdańsku

„Szkolenie zostało zaplanowane w profesjonalny sposób, w odpowiednich proporcjach łączyło wiedzę teoretyczną z możliwością nabycia konkretnych umiejętności praktycznych. Temat został wyczerpująco omówiony. Poruszone zagadnienia trafiały w oczekiwania odbiorców, o czym świadczą pozytywne wypowiedzi słuchaczy. Rodzice i nauczyciele mieli możliwość zadawania pytań i uzyskali wyczerpujące odpowiedzi”.
Dyrektor Beata Sinicyn
Szkoła Podstawowa w Warszawie

Mogę zdecydowanie stwierdzić, że poziom merytoryczny wykładu, jak i forma, w jakiej został zaprezentowany spełniła oczekiwania rodziców. (..) Zdecydowanie uważam, że szkolenie jest przydatne dla każdego współczesnego rodzica. Spotkanie to było cennym działaniem profilaktycznym. (..) Każdy rodzic otrzymał dobrze opracowane i atrakcyjne wizualnie materiały, w których zawarto najważniejsze treści ze szkolenia”
Dyrektor Bartłomiej Górny
Szkoła Podstawowa w Buczu

« wróć