Szkolenia STS – rekomendowane, bo sprawdzone

W przeciągu mijających 7 miesięcy przeprowadziliśmy 20 szkoleń dla blisko 1300 słuchaczy, chcących praktycznie i merytorycznie przygotować się do rozmowy z dzieckiem na temat szkodliwości pornografii.

Zainteresowanie szkoleniem „Jak chronić dziecko przed pornografią?” pokazuje, że zbyt łatwy dostęp do pornografii jest realnym zagrożeniem dla dzieci i źródłem narastającej fali problemów wychowawczych zgłaszanych przez pedagogów i samych rodziców. Coraz młodsze dzieci są ofiarami przypadkowego kontaktu z wulgarnymi i nacechowanymi przemocą treściami erotycznymi. Dzieje się tak najczęściej za sprawą rówieśników, którzy dysponując telefonem bez aktywnej ochrony rodzicielskiej, udostępniają innym niezwykle traumatyzujące filmy. Wiele młodszych dzieci nie mówi o tych sytuacjach rodzicom, a nie potrafiąc oprzeć się presji otoczenia, przeżywają wiele problemów w szkolnym funkcjonowaniu. Nierzadko pozostawione same sobie, realnie stają się zagrożone uzależnieniem od pornografii i wynikającymi z tego faktu zaburzeniami w normalnym dorastaniu. Czas na rodziców i wzięcie przez nich spraw w swoje ręce.

W takiej rzeczywistości, rozmowy na temat pornografii powinny stać się w środowisku rodzinnym czymś naturalnym i koniecznym, bo prędzej czy później dziecko zetknie się z tym co powszechne. Najlepiej, aby to rodzic był osobą, która dziecko uświadomi i przygotuje do tego, jak sobie poradzić w sytuacji kontaktu z pornografią i zrozumieniu jej szkodliwości. Realna więź z dzieckiem i budowane w niej bezpieczeństwo jest tym, co może zapewnić mu najlepszą ochronę. Nowoczesna technologia i proponowane przez nią rozwiązania powinny być jej uzupełnieniem – podstawą jest rozmowa.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa dostrzega potrzebę edukacji i wspierania rodziców w tym obszarze, a podczas szkoleń podsuwa im praktyczne wskazówki, jak taką rozmowę poprowadzić. O tym czy jest to realna inspiracja i pomoc dla wielu z nich, przekonują opinie w ankietach, w których większość rodziców deklaruje chęć podjęcia rozmowy o szkodliwości pornografii. Jednym z pozytywnych aspektów tej działalności Stowarzyszenia jest fakt, że skrupulatnie przygotowane treści prezentacji i materiałów odpowiadają oczekiwaniom słuchaczy, a sami rodzice zaczynają sami zgłaszać potrzebę poszerzania swojej wiedzy.

Fakt ten stanowi punkt wyjścia do kolejnego projektu nad którym obecnie pracuje Zespół STS. 

Więcej opinii na temat szkoleń można przeczytać na stronie: https://www.bezpornografii.pl/zamow-szkolenie/

Kilka z nich przywołujemy poniżej:

„Wśród osób, które uczestniczyły w wykładzie słyszałem jedynie pochlebne opinie. Sam jestem pozytywnie zaskoczony świetnym przygotowaniem, realizacją tematu oraz zaoferowanym wsparciem merytorycznym. Zdecydowanie polecam! (..) Poniżej treść wiadomości od jednego z obecnych na wykładzie rodziców „Szanowny Panie Dyrektorze, wykład petarda!”
Dyrektor Piotr Sznajderowicz
Szkoły Podstawowej dla Chłopców Fregata  w Gdańsku

„Szkolenie zostało zaplanowane w profesjonalny sposób, w odpowiednich proporcjach łączyło wiedzę teoretyczną z możliwością nabycia konkretnych umiejętności praktycznych. Temat został wyczerpująco omówiony. Poruszone zagadnienia trafiały w oczekiwania odbiorców, o czym świadczą pozytywne wypowiedzi słuchaczy. Rodzice i nauczyciele mieli możliwość zadawania pytań i uzyskali wyczerpujące odpowiedzi”.
Dyrektor Beata Sinicyn
Szkoła Podstawowa w Warszawie

Mogę zdecydowanie stwierdzić, że poziom merytoryczny wykładu, jak i forma, w jakiej został zaprezentowany spełniła oczekiwania rodziców. (..) Zdecydowanie uważam, że szkolenie jest przydatne dla każdego współczesnego rodzica. Spotkanie to było cennym działaniem profilaktycznym. (..) Każdy rodzic otrzymał dobrze opracowane i atrakcyjne wizualnie materiały, w których zawarto najważniejsze treści ze szkolenia”
Dyrektor Bartłomiej Górny
Szkoły Podstawowej w Buczu

« wróć