STS organizuje międzynarodową konferencję – 21 listopada 2018

Stowarzyszenie Twoja Sprawa organizuje kolejną już konferencję. Tym razem odbędzie się ona pod hasłem „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny”. Patronat nad wydarzeniem objęli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Tegoroczna konferencja będzie miała inny charakter niż dotychczasowe. Chcemy, aby przy okazji tego wydarzenia doszło do spotkania i merytorycznej dyskusji różnych interesariuszy. Zarówno tych, którzy zajmują się ochroną dzieci, jak i organizacji przedsiębiorców, organizacji zajmujących się ochroną prywatności, i wreszcie przedstawicieli administracji. Ochrona dzieci wymaga wspólnych działań wielu stron.

WAŻNE. Z powodu wyczerpania się limitu miejsc, lista uczestników konferencji została już zamknięta.

Dyskusja na temat ochrony dzieci przed pornografią toczy się zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, przy czym najdalej idące kroki w kierunku bardziej skutecznej ochrony podjęto w Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, pomimo tego, że w debatę zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii włączają się politycy, urzędnicy, organizacje pozarządowe oraz biznes, wyniki tych rozmów oraz rezultaty prac różnią się między sobą diametralnie.

W Wielkiej Brytanii doszło do istotnych inicjatyw samoregulacyjnych po stronie biznesu, konstruktywnej dyskusji z rządem oraz wdrażania przepisów rangi ustawowej, do których już obecnie dostosowuje się nawet przemysł pornograficzny. Istnieje tam konsensus polityczny, że interes dzieci jest w tym kontekście najważniejszy.

W Polsce dyskusji merytorycznej jest mało i zazwyczaj strony debaty okopują się na z góry ustalonych pozycjach, nie chcąc iść na żadne ustępstwa. W konsekwencji, kiedy w Wielkiej Brytanii dyskutuje się, jakie rozwiązania systemowe dałyby najlepszą możliwą skuteczność w istniejących okolicznościach, biorąc pod uwagę różne uzasadnione interesy obywateli, biznesu i państwa, w Polsce dochodziliśmy dotąd do wniosku, że skoro temat jest trudny, to nie ma sensu podejmować żadnych działań systemowych.

Trzy obszary

Celem konferencji „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny”, która odbędzie się 21 listopada w Warszawie, jest pokazanie skali i konsekwencji konsumpcji pornografii przez dzieci w Polsce oraz zainicjowanie debaty środowisk opiniotwórczych o możliwych rozwiązaniach, które przyczynią się do istotnego ograniczenia kontaktu dzieci z treściami pornograficznymi.
Środków zaradczych chcemy poszukać w trzech obszarach:

−  Zapobieganie – edukacja rodziców i nauczycieli oraz wykorzystanie rozwiązań technologicznych,
−  Ochrona – rola przepisów oraz samoregulacji przedsiębiorców,
− Diagnostyka i pomoc – wsparcie dla osób dotkniętym problemem nałogowego oglądania pornografii.

W konferencji wezmą udział wybitni eksperci, reprezentujący organizacje pozarządowe, środowisko akademickie, system edukacji, administrację i biznes, a także lekarze i terapeuci. Ze swoimi prezentacjami wystąpią m.in.:

dr hab. Mateusz Gola, psycholog, neurokognitywista („Co wiemy o uzależnieniu od pornografii oraz o tym, w jaki sposób korzystają z niej dzieci i młodzież”);
dr Bogdan Stelmach, lekarz, specjalista w zakresie seksuologii („Uzależnienie od pornografii – wyzwania terapeutyczne”) oraz
John Carr, członek Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie w Wielkiej Brytanii („Brytyjskie doświadczenia w ograniczaniu dostępu dzieci do pornografii”).

Wydarzenie jest kontynuacją cyklu międzynarodowych konferencji, które zorganizowaliśmy w 2013 i 2015 r. (kliknij na daty, aby uzyskać więcej informacji na ten temat).

Konferencja „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny” odbędzie się 21 listopada 2018 roku w godzinach 9:00 – 16:00 w Hotelu Bellotto, przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie.

PROGRAM KONFERENCJI – 21.11.2018

« wróć