Wielki sukces konsumentów i STS. Reklama pornografii zakazana!

Senat przyjął dzisiaj zmiany do kodeksu karnego, zgodnie z którymi reklama i promocja treści pornograficznych rozpowszechnianych bez skutecznych zabezpieczeń zostanie w Polsce zakazana. O wprowadzenie takiego przepisu apelowaliśmy wraz z kilkunastoma tysiącami konsumentów, którzy wzięli udział w naszej akcji “Chrońmy dzieci przed pornobiznesem”.

W styczniu 2014 roku podjęliśmy akcję konsumencką, w reakcji na praktykę niektórych firm billboardowych, które umieściły reklamę portalu pornograficznego w przestrzeni publicznej. Zgodnie z badaniami firmy PBI, szacuje się, że tylko we wrześniu 2013 roku, na reklamowaną stronę weszło ponad 140 tys. dzieci w wieku od 7 do 14 lat. W ramach akcji kilkanaście tysięcy konsumentów wysłało listy do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego oraz do posła Witolda Pahla, przewodniczącego parlamentarnej Komisji ds. Kodyfikacji. Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się zaproponować stosowne zmiany do kodeksu, które następnie zostały (niemal jednogłośnie) przyjęte przez Sejm i Senat jako część większej nowelizacji.

wyslij-transparent

Weź udział w drugim etapie akcji.

 

Według przyjętego przez Sejm oraz Senat brzmienia art. 200 § 5 kodeksu karnego, „kto prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Przepis ten znajdzie zastosowanie do wszelkich reklam i materiałów promocyjnych, które będą kierować adresatów reklamy do stron internetowych z pornografią, gdzie nie ma skutecznej weryfikacji wieku odbiorcy.

Zwracamy uwagę, że przepis będzie miał zastosowanie w przypadku popularnego, ale kompletnie nieskutecznego zabezpieczenia jakim jest plansza z napisem „Dozwolone od 18 lat”. Jeżeli reklama będzie promować stronę internetową z pornografią, na której to stronie jedynym zabezpieczeniem przed dostępem nieletnich jest konieczność kliknięcia na ikonę „mam 18 lat”, to działania reklamodawcy będą stanowić przestępstwo zgodnie z nowym przepisem, gdyż pornografia będzie rozpowszechniana w sposób umożliwiający kontakt z nią przez małoletnich poniżej 15 lat.”

Od momentu wejścia w życie ustawy, zamierzamy konsekwentnie korzystać z naszego obywatelskiego prawa i informować prokuraturę o wszystkich przypadkach, w których promuje się treści pornograficzne niezabezpieczone skutecznie przed dostępem dzieci. Będziemy zwracali szczególną uwagę na reklamy umieszczane na billboardach, w gazetach i tygodnikach, jak również na stronach i portalach internetowych, odwiedzanych również przez dzieci i młodzież.

Dziękujemy gorąco wszystkich konsumentom, którzy zdecydowali się wziąć udział w naszej akcji. Słowa podziękowania należą się również Ministerstwu Sprawiedliwości, które poważnie podeszło do obaw rodziców i zdecydowało się wprowadzić do swojego projektu stosowny przepis.

Chcemy jednak podkreślić, że wygrana bitwa, nie oznacza jeszcze zwycięstwa w wojnie z pornobiznesem. Apeluje do wszystkich, a szczególnie do rodziców, aby wzięli udział w kolejnym etapie akcji „Chrońmy dzieci przed pornobiznesem”. Tym razem chcemy zapytać operatorów, dlaczego nie odpowiedzieli nam na poprzednio zadane, proste pytanie: Czym różnią się dzieci polskie od brytyjskich? Z jakiego powodu operatorzy nie chcą wprowadzić skutecznych i sprawdzonych rozwiązań z Wielkiej Brytanii?

Wystarczy minuta, aby wziąć udział w akcji. Kliknij poniższy przycisk i wyślij apel.

wyslij-transparent

Weź udział w drugim etapie akcji.

« wróć