Statut STS

Zamieszczamy statut Stowarzyszenia Twoja Sprawa, który szczegółowo opisuje wszelkie kwestie formalne, związane z działalnością naszej organizacji. Oczywiście w sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy “Prawo o stowarzyszeniach”.

Statut Stowarzyszenia Twoja Sprawa

 

« wróć