Kim jesteśmy?

Pochodzimy z różnych miejsc Polski, choć obecnie niemal wszyscy osiedliśmy w Warszawie i okolicach, gdzie pracujemy i mieszkamy. Wykonujemy lub wykonywaliśmy różne zawody: dziennikarzy, prawników, tłumaczy, specjalistów od marketingu.

Niektórzy z nas zajęli się na pełen etat życiem rodzinnym, a część z nas pracuje zawodowo, w tym prowadzi własne firmy. Jesteśmy więc różni. W większości przestaliśmy już być bardzo młodzi, a to oznacza, że nabraliśmy pewnego doświadczenia życiowego i zawodowego. Większość z nas ma dzieci. Można czasem pomyśleć, że reprezentujemy idealny profil konsumenta…

Co sprawia jednak, że takim idealnym konsumentem nie jesteśmy? To nasz brak przyzwolenia na odbieranie nam publicznej przestrzeni i urąganie naszej inteligencji poprzez nieakceptowalne reklamy lub nieetyczne zabiegi marketingowe, czy inne przekazy medialne.

Zanim powstał STS wielu z nas podejmowało różnego rodzaju mniejsze inicjatywy zmierzające do oczyszczania przestrzeni publicznej. Wysoka skuteczność tych działań sprawiła, że zapragnęliśmy więcej. Wiemy, że podobnie myśli i działa w Polsce dużo więcej osób, jednak nie każdy wie, w jaki sposób zareagować. Duża część konsumentów czuje jedynie frustrującą bezsilność, ograniczając się zapewne do narzekania nad tym stanem rzeczy. Zapewne sporo osób uważa, że nic się nie da zrobić.

Uznaliśmy więc, że warto połączyć siły osób myślących tak samo i pokazać, że nie jesteśmy bezradni. Mamy prawo do wyrażania naszej opinii. Warto, abyśmy wspólnie, razem, zabierali głos jako obywatele. Uznaliśmy więc, że warto budować społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach, takich jak szacunek, wrażliwość, godność. Warto wspomagać kobiety, by nie pozwalały się obrażać. Warto pomóc mężczyznom pokazywać, że męskość nie oznacza chamstwa. A przede wszystkim warto dać konsumentom skuteczne narzędzie, pozwalające zamienić puste narzekania na realne działanie.

Z tych refleksji zrodziło się Stowarzyszenie Twoja Sprawa.