Konferencja “Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii”

Przedstawiamy Państwu wystąpienia zarejestrowane podczas konferencji zorganizowanej w 2015 roku przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa w Sejmie RP na temat społecznych i rozwojowych skutków pornografii.


Wystąpienie dr Gail Dines

Dr Gail Dines jest profesorem socjologii na Wheelock College w Bostonie, USA. Jest najbardziej znaną na świecie propagatorką wiedzy na temat przemysłu pornograficznego. W swoim wystąpieniu skupia się na seksualizacji i negatywnych konsekwencjach konsumpcji pornografii dla chłopców, dziewcząt i społeczeństwa. Uwaga! Wystąpienie zawiera drastyczny język, a przekaz jest niezwykle mocny. 

 


Wystąpienie dr. Donalda Hiltona

Donald L. Hilton jest profesorem neurochirurgii na Uniwersytecie San Antonio w Teksasie, USA. Jego badania i publikacje dotyczą w szczególności uszkodzeń mózgu w wyniku traumy oraz neurologicznych mechanizmów uzależnień, w tym uzależnień od pornografii. Dr Hilton skupia się na medycznych aspektach konsumpcji pornografii, w szczególności ryzykiem uzależnienia i zmianami powstającymi w mózgu.

 


Wystąpienie dr. Bogdana Stelmacha

Bogdan Stelmach, lekarz specjalista w zakresie seksuologii. Obecnie jest kierownikiem Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Prowadzi także własny gabinet seksuologiczny nakierowany na poradnictwo rodzinne. W swoim wystąpieniu dr Stelmach opisuje przypadki pacjentów uzależnionych od pornografii.

 


Wystąpienie dr. Andrzeja Garapicha

Andrzej Garapich jest prezesem spółki Polskie Badania Internetu. Znawca mediów elektronicznych i Internetu. Jest przewodniczącym Rady Badania Megapanel PBI/ Gemius, a także arbitrem Komisji Etyki Reklamy, członkiem Rady Programowej Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych przy Ministerstwie Administracj i Cyfryzacji. Jest również prezesem spółki Polskie Badania Internetu. Pan Andrzej Garapich mówi o szerokich badaniach zachowań polskich internautów w kontekście poszukiwania treści pornograficznych.

 


Wystąpienie Anny Bućkowskiej i Lesława Sierockiego

Anna Bućkowska jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Twoja Sprawa, a Lesław Sierocki byłym Dyrektorem Zarządzającym Stowarzyszenia. Wystąpienie dotyczy doświadczeń Stowarzyszenia na polu ochrony dzieci przed pornobiznesem oraz wprowadza postulaty Stowarzyszenia w zakresie koniecznych zmian systemowych w Polsce.

 


Wystąpienie dyr. Barbary Turowskiej

Pani Barbara Turowska pełni funkcję dyrektor Departamentu Monitoringu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pani Dyrektor Turowska opowiada o doświadczeniach KRRiT na polu monitoringu usług video-on-demand.