KAI o działaniach Stowarzyszenia Twoja Sprawa

Powołane z inicjatywy Stowarzyszenia Twoja Sprawa grono specjalistów, zajmie się analizą stosowanych w Wielkiej Brytanii rozwiązań i podejmie próbę przygotowania rozwiązań na grunt Polski. Punktem wyjścia do obrad nowo powstałego zespołu było wprowadzenie w Wielkiej Brytanii rozwiązań skuteczniej weryfikujących wiek osób korzystających z dostępu do stron pornograficznych.

“Najnowsze regulacje zostały właśnie przyjęte [w W.B.] i zaczną obowiązywać za około trzy miesiące. Od lat procesy te są monitorowane przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa i stanowią punkt wyjścia do podjętej przez organizację inicjatywy. Jest nią powołanie zespołu roboczego, który będzie zajmować się analizą rozwiązań lepiej chroniących dzieci przed pornografią. – Chcemy analizować możliwe rozwiązania legislacyjne i samoregulacje – podkreśla Izabela Karska, rzeczniczka Stowarzyszenia Twoja Sprawa.”

Cały artykuł dostępny jest tutaj.

« wróć