KAI o działaniach Stowarzyszenia Twoja Sprawa

Wprowadzenie w Wielkiej Brytanii rozwiązań skuteczniej weryfikujących wiek osób korzystających z dostępu do stron pornograficznych jest punktem wyjścia do obrad nowo powstałego zespołu. Powołane z inicjatywy Stowarzyszenia Twoja Sprawa grono specjalistów zajmie się analizą stosowanych w Wielkiej Brytanii rozwiązań i podejmie próbę przygotowania rozwiązań na grunt polski.

“Najnowsze regulacje zostały właśnie przyjęte i rozpoczną obowiązywać za około trzy miesiące. Od lat procesy te są monitorowane przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa i stanowią punkt wyjścia do podjętej przez organizację inicjatywy. Jest nią powołanie zespołu roboczego, który będzie zajmować się analizą rozwiązań lepiej chroniących dzieci przed pornografią. – Chcemy analizować możliwe rozwiązania legislacyjne i samoregulacje – podkreśla Izabela Karska, rzeczniczka Stowarzyszenia Twoja Sprawa.”

Cały artykuł dostępny jest tutaj.

« wróć