STS na temat nieetycznej reklamy

Bulwersujące reklamy przekraczające granice dobrych obyczajów i zasady etyki były punktem wyjścia do rozmowy na temat podejmowanych przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa działań statutowych. Redaktor Aleksandra Jakubowska nawiązała w niej do wygranej przez STS sprawy przeciwko producentowi napoju energetycznego.

Rzecznika STS Izabela Karska poruszyła kwestię konieczności zmian panujących standardów w świecie twórców reklam i przedsiębiorców. Wulgaryzm, seksualizacja i szkodliwość tego typu materiałów dla najmłodszych konsumentów, to jeden z podstawowych argumentów optujących za oprotestowywaniem tego typu treści. Podejmowane przez STS inicjatywy eliminujące z obiegu gospodarczego reklamy sprzeczne z prawem, są realnym wsparciem dla uczciwych przedsiębiorców i motywacją dla kreatywnych twórców. W kontekście obscenicznych reklam wybrzmiał także temat zbyt łatwego dostępu pornografii dla dzieci i młodzieży oraz problem uprzedmiotowienia wizerunku kobiet. Nie zabrakło także kilku słów o edukacyjnej i popularyzującej badania naukowe działalności Stowarzyszenia. 

Ważnym elementem dyskusji była rola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który w opinii STS ma wystarczające możliwości, aby uskutecznić kwestię eliminacji szkodliwych i łamiących prawo reklam. Więcej w rozmowie.

Cały materiał można zobaczyć klikając tutaj. 

 

 

« wróć