STS z wizytą u red. Aleksandry Jakubowskiej

Tematem rozmowy w programie “Wieczór z Aleksandrą Jakubowską” w portalu wPolsce.pl były dane statystyczne obrazujące dostępność pornografii dla dzieci i młodzieży, a także nowa propozycja ze strony STS dla przedsiębiorców.

Przywołane w spocie informacyjnym STS dane mogą budzić wśród rodziców realny niepokój o bezpieczeństwo dzieci, zwłaszcza, że współczesna kultura i przestrzeń miejska dostępna także nieletnim, coraz mocniej ulega seksualizacji. Wulgarna stylistyka branży pornograficznej przenika do popkultury, co ma nierzadko swój wyraz w stylistyce proponowanej młodzieży mody, videoklipów czy trendów zachowań. Wątek różnorodności form tej seksualizacji nieletnich był jednym z wielu podczas rozmowy Izabeli Karskiej z red. Aleksandrą Jakubowską.

Rozmowa dotyczyła również tematu prac specjalnego zespołu roboczego powołanego przez STS w listopadzie 2018 roku oraz specjalnej propozycji dla branży biznesu. Obecnie toczą się intensywne prace zespołu, których przedmiotem jest analiza nie tylko rozwiązań już funkcjonujących w Wielkiej Brytanii, jako kraju ze wzorcowymi samoregulacyjnymi, ale także odnośnie mogących pojawić się problemów i trudności. Jest to etap niezbędny do przygotowania gruntu dla konkretnych już propozycji prawnych, które w odpowiednim momencie zostaną przedłożone do szerszej dyskusji legislacyjnej. Wśród członków zespołu panuje determinacja i przekonanie o potrzebie znalezienia naprawdę skutecznych i adekwatnych do warunków polskich zastosowań.

Obok zmian legislacyjnych istotnym czynnikiem zwiększającym stopień bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z sieci jest edukacja skierowana do rodziców. Według nas wymaga ona także aktualizacji dostępnych i łatwych w obsłudze narzędzi ochrony. Dziś wielu rodziców nadal nie czuje się pewnie w tym obszarze i nie potrafi skutecznie zabepieczać urzadzeń multimedialncych z których korzystają ich dzieci. Opracowane i realizowane przez nas szkolenie “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?” stara sie zaspokoić i te potrzebę, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem. O tym jak szkodliwy wpływ na zdrowie ma pornografia, chcą wiedzieć dziś nie tylko rodzice, ale też specjaliści, którzy coraz częściej stają przed wyzwaniem terapii coraz młodszych pacjentów.

Chcemy stworzyć dla nich jak najwięcej okazji do aktualizacji tej wiedzy i docierać do jak najszerszego grona. Jednocześnie chcemy łączyć postulat edukacji z postulatem wspierania uczciwych przedsiębiorców. Stąd zaproszenie ich do podejmowania odpowiedzialnych społecznie działań na rzecz ochrony małoletnich przed zagrożeniem pornografii.

Taka formą mogłoby być przyjęcię przez przedsiębiorców, ludzi biznesu, roli mecenasów i fundatorów szkoleń STS dla rodzicó. Mogą oni dedykować je swoim pracownikom, bądź rodzicom dzieci z obszaru na którym działa ich firma. Zapraszamy do kontaktu wszystkich tych, którzy chcą w ten sposób wesprzeć działania STS i przyczynić się do popularyzacji wiedzy. Naszym zdaniem to także inwestycja w przyszłego pracownika, który wolny od uzależnienia od pornografi, będzie w stanie korzystać z pełni swojego potencjału nie tylko w zdrowej relacji rodzinnej, ale też zawodowej.

Cały program można obejrzeć klikając na link.

« wróć