Nasza misja i cele

Stowarzyszenie Twoja Sprawa organizuje akcje konsumenckie, oraz inne obywatelskie działania, aby chronić dzieci przed pornobiznesem oraz przed obscenicznością, seksualizacją kobiet, wulgarnością, brakiem kultury i naruszeniami dobrych obyczajów w reklamie i szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Współtworzymy społeczeństwo obywatelskie, dając obywatelom skuteczne narzędzia wpływu na wygląd naszych ulic i przekazów medialnych.

Każdy, komu nie jest obojętny problem wulgaryzacji przestrzeni publicznej, może przyłączyć się do naszych akcji, zapisując się do naszego newslettera. Udział w każdej akcji konsumenckiej zajmuje nie więcej niż 3 minuty, a działania odbywają się nie częściej niż raz na miesiąc. Od powstania Stowarzyszenia przeprowadziliśmy kilkadziesiąt akcji, w większości skutecznych.

Szczegółowe cele Stowarzyszenia są następujące:

  • Chronimy dzieci przed pornobiznesem.
  • Chronimy interesy konsumentów, w szczególności przed reklamą niezgodną z prawem lub dobrymi obyczajami.
  • Chronimy przedsiębiorców, którzy nie stosują marketingu sprzecznego z dobrymi obyczajami i w ich interesie jest eliminowanie nieetycznego marketingu.
  • Współtworzymy społeczeństwo obywatelskie, poprzez promocję aktywności obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Ułatwiamy obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej wyrażanie opinii na temat przekazów obecnych w przestrzeni publicznej, w szczególności na temat reklam, przejawów kultury masowej i innych przekazów medialnych.
  • Przeciwdziałamy przekazom w przestrzeni publicznej, szczególnie w kulturze masowej i reklamie, które godzą w dobre obyczaje, rodzinę i przyrodzoną godność człowieka lub które są szkodliwe dla dzieci i młodzieży.
  • Promujemy szczególnie dobre treści obecne w kulturze masowej, reklamie i innych przekazach w przestrzeni publicznej, upowszechniających dobre obyczaje, wartości rodzinne, przyrodzoną godność człowieka oraz dobro dzieci i młodzieży.
  • Integrujemy i wspomagamy obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, w tym osób zainteresowanych działaniami Stowarzyszenia, w podejmowaniu inicjatyw o charakterze obywatelskim, które będą przyczyniać się do obrony i promowania dobrych obyczajów, wartości rodzinnych, przyrodzonej godności człowieka i dobra dzieci i młodzieży.