Sukcesy

STS działa od grudnia 2008 roku. Od tamtej pory przeprowadziliśmy już kilkadziesiąt akcji i interwencji.

 • W wyniku akcji STS „Zanim porno wciągnie kolejne dziecko” Wydawnictwo Bauer zaprzestało publikowania w wielu milionach swoich pism reklam filmów pornograficznych na telefony komórkowe, jak również zaprzestało sprzedaży pornografii w ramach serwisu Hitmax.pl.

   

 • Zorganizowaliśmy pierwszą w Polsce dużą konferencję poświęconą zjawisku seksualizacji mediów i reklamy. Do Polski zaprosiliśmy wybitnych ekspertów z USA i Wielkiej Brytanii, autorów raportów o tym zjawisku, które przetłumaczyliśmy i opublikowaliśmy. Konferencja rozpoczęła szeroką dyskusję publiczną o tym problemie.

   

 • Zorganizowaliśmy kolejne dwie międzynarodowe konferencje –  w 2015 roku na temat rozwojowych i społecznych konsekwencji pornografii oraz w 2018 roku, na której nad skutecznymi rozwiązaniami ograniczającymi najmłodszym dostęp do pornografii debatowali specjaliści z Polski i zagranicy.

   

 • W wyniku działań STS oraz współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, wdrożona została zmiana w przepisach Kodeksu karnego, zgodnie z którą reklama i promocja treści pornograficznych rozpowszechnianych bez skutecznych zabezpieczeń zostanie w Polsce zakazana.

   

 • W wyniku akcji STS doszło do nałożenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji jednej z najwyższych w historii kar na nadawcę programu telewizyjnego za emisję programu, który zawierał treści sprzeczne z moralnością oraz dobrem społecznym, i które mogły mieć negatywny wpływ na moralny rozwój małoletnich.

   

 • W wyniku działań STS znacznie poprawiły standard ochrony dzieci przed dostępem do pism pornograficznych w największej sieci sprzedaży prasy w Polsce. W akcję włączyła się straż miejska, a część kioskarzy została ukarana mandatami.

   

 • W rezultacie działań STS zarząd sieci stacji benzynowych zdecydował się poprawić standardy ekspozycji pism pornograficznych, ograniczając dzieciom dostęp do nich.

   

 • Postulaty STS, dotyczące ochrony dzieci i młodzieży przed pornografią, zostały włączone do Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

   

 • Po naszych interwencjach wiele reklam zostało uznanych przez Komisję Etyki Reklamy za niezgodne z zasadami etyki (m.in. reklamy MediaMarkt, United Picture International, Home.pl, Black etc), co stanowi wskazówkę dla innych reklamodawców. Niektóre reklamy i inne treści zostały wręcz usunięte z przestrzeni publicznej (np. Heyah).

   

 • Nasze działania wspierało wiele ważnych polskich instytucji, jak np. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, strażnicy miejscy i inne instytucje.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa już obecnie jest najbardziej aktywną organizacją zajmującą się naruszeniami dobrych obyczajów w reklamie i szukania skutecznych rozwiązań ochrony dzieci przed zbyt łatwym dostępem do pornografii.

Poniżej znajduje się lista naszych najważniejszych akcji i istotniejszych interwencji, działań. Spisane są one w kolejności chronologicznej.

+Rok 2019 - rozwiń

 • 2019-12 – publikacja dokumentu pt. „Analiza zmian częstotliwości brutalnych zachowań w popularnych filmach pornograficznych publikowanych między 1995 a 2019 rokiem”, na podstawie badań naukowych prowadzonych przez dr. hab. Mateusza Golę.
 • 2019-12 – zaprezentowanie przed Premierem Mateuszem Morawieckim oraz Radą ds. Rodziny projektu przepisów mających skuteczniej chronić dzieci przez pornografią. Rada zarekomendowała Premierowi przyjęcie naszych propozycji do dalszych prac legislacyjnych.
 • 2019-12 – publikacja projektu przepisów chroniących dzieci przed pornografią.
 • 2019-12 – VII spotkanie zespołu roboczego powstałego na konferencji zorganizowanej przez STS 21.11.2018 r.
 • 2019-12 – Szkolenia dla rodziców “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?”. Spotkania w Jabłonnie i Warszawie.
 • 2019-11 – V i VI spotkania zespołu roboczego powstałego na konferencji zorganizowanej przez STS 21.11.2018 r.
 • 2019-11 – publikacja uaktualnionej o nowe wnioski z badań wersji dokumentu pt. „Podsumowanie literatury i badań naukowych wskazujących na negatywne konsekwencje korzystania z pornografii w kontekście ochrony dzieci i młodzieży”.
 • 2019-11 – Szkolenia dla rodziców “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?”. Spotkania w Otwocku i Warszawie.
 • 2019-10 – początek kampanii społecznej STS – Pornografia uzależnia dzieci!
 • 2019-10 – Szkolenia dla rodziców “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?”. Spotkania w Gdyni, Mysłowicach, Zielonce oraz Warszawie.
 • 2019-09 – Szkolenie dla rodziców “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?” w Pruszkowie.
 • 2019-06 – IV spotkanie zespołu roboczego powstałego na konferencji zorganizowanej przez STS 21.11.2018 r.
 • 2019-06 – Interwencja – pismo do firmy GADEX Dariusz Gałecki w sprawie ich reklamy outdoorowej.
 • 2019-06 – Szkolenie dla rodziców “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?” w Bieniowicach.
 • 2019-05 – Szkolenia dla rodziców “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?”. Spotkania w Warszawie, również w formie warsztatowej.
 • 2019-04 – Interwencja  – pismo do saloniku prasowego Kolporter z Torunia, w sprawie niewłaściwej ekspozycji prasy pornograficznej.
 • 2019-03 – Szkolenia dla rodziców “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?”. Spotkania w Jarosławiu, Świdnicy, Falenicy, Bydgoszczy, Warszawie oraz we Wrocławiu.
 • 2019-03 – wystąpienie na szkolenie STS na Ogólnopolskim Sympozjum dla nauczycieli, wychowawców i rodziców w Bydgoszczy.
 • 2019-02 – III spotkanie zespołu roboczego powstałego na konferencji zorganizowanej przez STS 21.11.2018 r.
 • 2019-02 – druga wygrana sprawa sądowa z producentem Devil Energy Drink (kara 30000 zł + 2000 zł za każdy dzień opóźnienia w publikacji przeprosin za reklamę).
 • 2019-02 – Skarga do Rady reklamy na reklamę Devil Energy Drink zamieszczoną na Facebooku i Instagramie.
 • 2019-02 – Szkolenie dla rodziców “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?” w Warszawie.
 • 2019-01 – wykład dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • 2019-01 – II spotkanie zespołu roboczego powstałego na konferencji zorganizowanej przez STS 21.11.2018 r.
 • 2019-01 – Szkolenia dla rodziców “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?”. Spotkania w Katowicach oraz Józefosławiu.

+Rok 2018 - rozwiń

 • 2018-12 Podsumowanie kampanii informacyjnej “oPornografii.pl”
  We współpracy z YouTuberem Tomkiem Sokołowskim powstał przewodnik technologiczny dla rodziców o tym, jak instalować aplikacje ochrony rodzicielskiej na urządzeniach multimedialnych.
  Podjęte były także działania informacyjne na portalach Librus – skierowane do rodziców, Konsylium24.pl – skierowane do środowisk medycznych, Lex.pl – skierowane do środowisk prawniczych, EdukacjaMedyczna.pl – skierowane do lekarzy psychiatrów.
  W ramach przygotowanych materiałów kampanii udostępniono filmy video, będące zapisem wystąpień prelegentów, dyskusji panelowych oraz wypowiedzi specjalistów, biorących udział w Konferencji „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny”, a także 3 animacje i 2 spoty społeczne. Łączna ilość wyświetleń materiałów video na profilach społecznościowych Facebook wyniosła: 2 563 655.
 • 2018-12 I spotkanie zespołu roboczego powstałego na konferencji zorganizowanej przez STS 21.11.2018 r.
 • 2018-12  Zapytanie do Amrest Holdings w sprawie prowadzonej polityki ochrony dzieci przed dostępem do pornografii w sieci Starbucks.
 • 2018-12 Interwencja do Spółki EMPiK w sprawie nieodpowiedniej ekspozycji literatury zawierającej treści seksualizujące.
 • 2018-12 Szkolenia dla rodziców “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?”. Spotkania w Mińsku Mazowieckim, Warszawie Ochocie, Poznaniu.
 • 2018-11 Organizacja Międzynarodowej konferencji 21 listopada – „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny”.
 • 2018-11 Szkolenia dla rodziców “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?” w Kobyłce, Libiążu, Warszawie Zacisze oraz Warszawie Ochocie.
 • 2018-10 Szkolenia dla rodziców “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?” w szkołach Dzielnicy Warszawa Ochota – 10 spotkań oraz dodatkowo szkolenia w Rembertowie i Warszawie.
 • 2018-10 Prace koncepcyjne i przygotowawcze do konferencji „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako problem społeczny”.
 • 2018-09 Prace koncepcyjne i przygotowawcze do międzynarodowej konferencji.
 • 2018-09 Prace merytoryczne nad przygotowaniem do kampanii informacyjnej.
 • 2018-09 Szkolenia dla rodziców “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?” w Józefowie oraz Pszczynie.
 • 2018-09 Uruchomienie portalu www.oPornografii.pl, start kampanii informacyjnej.
 • 2018-08 Wyrok w sprawie reklamy firmy Waterius Sp. z o.o. Wygrana Stowarzyszenia.
 • 2018-08 Prace projektowe związane ze stworzeniem nowego portalu informacyjnego dla rodziców i specjalistów.
 • 2018-08 Prace koncepcyjne nad materiałami promocyjnymi. Nagrania spotów reklamowych do kampanii informacyjnej “oPornografii.pl”.
 • 2018-07 Prace koncepcyjne nad nowym portalem informacyjnym oraz organizacją konferencji.
 • 2018-06 Współorganizacja i udział w panelu dyskusyjnym w Pruszkowie.
 • 2018-06 Zmiana adresu siedziby Stowarzyszenia.
 • 2018-06 Interwencja w sprawie banerów reklamowych Medical Clinic Podhale.
 • 2018-06 Szkolenie otwarte “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?” dla rodziców w Warszawie.
 • 2018-05 Szkolenia dla rodziców “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?” w Kościerzynie, we WCIES Warszawie, a także I otwarte szkolenie dla rodziców w Warszawie.
 • 2018-04 Szkolenia dla rodziców “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?” w Rzeszowie, Białymstoku, Warszawie.
 • 2018-03 złożenie do sądu pozwu w sprawie reklamy napoju energetycznego “Devil Energy Drink” firmy Waterius Sp. Z o.o.
 • 2018-03 Wizyta studyjna i udział w konsultacjach w Londynie, w celu zapoznania się z nowymi rozwiązaniami prawnymi zawartymi w Digital Economy Act mającymi na celu ochronę dzieci i młodzieży przez zbyt łatwym dostępem do treści pornograficznych (spotkania z British Board of Film Classification (nowym regulatorem) oraz przedstawicielem organizacji pozarządowych); w wyjeździe konsultacyjnym wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 • 2018-03 Interwencja pismo do McDonald’s w sprawie polityki bezpieczeństwa, dotyczącej ograniczania dostępu do stron pornograficznych, prowadzonej w interesie klientów ich sieci restauracji, szczególnie tych małoletnich.
 • 2018-03 Interwencja pismo do firmy „Rabionek i Wspólnicy s.j.” z Łodzi, w sprawie reklamy produktów na ich stronie internetowej.
 • 2018-03 Interwencja pismo do firmy Oponyx.pl z Kielc, w sprawie banneru reklamowego, łączącego opony samochodowe ze zwiniętymi prezerwatywami.
 • 2018-03 Akcja konsumencka dotycząca teledysku tzw. SEXMASTERKI zamieszczonego w serwisie YouTube.
 • 2018-03 Warsztaty dla rodziców “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?” we WCIES Warszawa.
 • 2018-03 Szkolenia dla rodziców “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?” w Libiążu, Wrocławiu, Warszawie Bielanach oraz Buczu.
 • 2018-02/01 wysyłka pism do prezesów 100 największych agencji reklamowych w Polsce, dotyczących kwestii przyjęcia przez Stowarzyszenie reguły ujawniania informacji o osobach sprawujących funkcje kierownicze u reklamodawców, którzy podejmują działania sprzeczne z dobrymi obyczajami, w szczególności w przypadku godzenia poprzez działania marketingowe w interes dzieci i młodzieży.

+Rok 2017 - rozwiń

 • 2017-12 Start kampanii “Pornografia szkodzi dzieciom”.
 • 2017-12 Akcja przesłania raportu do 18 Wydziałów Prewencji oraz 110 Prokuratur w całym kraju.
 • 2017-12 udział w debacie podczas konferencji pt. “Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią – skala problemu i przeciwdziałanie”.
 • 2017-12 udział w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie ANTY-RAMA oraz Fundację Narodowego Dnia Życia.
 • 2017-12 prace przygotowawcze kampanii “Pornografia szkodzi dzieciom”.
 • 2017-10/12 merytoryczne opracowanie raportu “Podsumowanie literatury i badań naukowych wskazujących na negatywne konsekwencje korzystania z pornografii w kontekście ochrony dzieci i młodzieży”.
 • 2017-10 Interwencja pismo do Salonu Prasowego Kolporter w Legionowie w sprawie niewłaściwej ekspozycji prasy pornograficznej.
 • 2017-11 Interwencja pismo do firmy Centrum Usług Skór – But w Łodzi.
 • 2017-10 Interwencja pismo do centrali Kolporter Sp. z o.o. w sprawie niewłaściwej ekspozycji prasy pornograficznej w salonie prasowym w Legionowie.
 • 2017-10 Interwencja pismo do restauracji „Nowa Maja” w Skoczowie w sprawie reklamy eventu z udziałem tancerzy erotycznych. Billboard zawierał treści o podtekście seksualnym.
 • 2017-10 Interwencja pismo do Urzędu Miasta w Skoczowie w sprawie reklamy eventu z udziałem tancerzy erotycznych w Restauracji „Nowa Maja”.
 • 2017-10 Interwencja pismo w sprawie działań reklamowych i marketingowych klubów nocnych oferujących striptiz w Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie.
 • 2017-09 Interwencja pismo w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie.
 • 2017-08 Skarga do Rady Reklamy w sprawie reklam w serwisie YouTube napoju energetycznego „Zbój”.
 • 2017-08 Skarga do KRRiT w sprawie filmiku w serwisie Filmweb.pl pt. „Gry, których nie pokażecie rodzicom”.
 • 2017-08 Akcja konsumencka na portalu społecznościowym Facebook w sprawie niewłaściwej ekspozycji prasy pornograficznej w salonie pasowym RUCH S.A. w Poznaniu.
 • 2017-06 Interwencja pismo do właściciela ekranu reklamowego w Łodzi, na którym wyświetlana była reklama napoju energetycznego „Ozone”.
 • 2017-06 Interwencja pismo do Dyrekcji CH Złote Tarasy w sprawie produktów na stoisku firmy Moiex. Ekspozycja słodyczy (żelków) w kształcie organów płciowych w bezpośrednim dostępie dla dzieci.
 • 2017-05 Interwencja pismo w sprawie plakatów reklamowych firmy Concensus Med.
 • 2017-05 Interwencja pismo w sprawie V Festiwalu Tańca Współczesnego KROKI z Krakowa. Informacje przekazano do Dyrektora Teatru im. J. Słowackiego, Marszałka woj. Małopolskiego oraz do wiadomości Ministra Kultury.
 • 2017-05 Skarga do Rady Reklamy w sprawie Instytutu Piękna dr Jasiewicz, Consensus Med.
 • 2017-05 Warsztaty dla rodziców “Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?” w Jaktorowie.
 • 2017-04 Skarga do Rady Reklamy w sprawie reklamy internetowej sklepu Answear.com.
 • 2017-04 Akcja konsumencka w sprawie napoju energetycznego „Tiger”.
 • 2017-04 wystąpienie podczas VII Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie. 
 • 2017-04  wystąpienie podczas seminarium na temat szkodliwych treści w Internecie w Warszawie.
 • 2017-04 Akcja konsumencka w sprawie napoju energetycznego Tiger „Sex Hunter” firmy Maspex.
 • 2017-03 Udział w audycji „Czas Reakcji” w Radiu Szczecin. Temat: reklamy środków na potencję.
 • 2017-03 Interwencja pismo do redakcji portalu LoveKraków.pl w sprawie newsa na głównej stronie o wystawie skierowanej wyłącznie do widzów dorosłych.
 • 2017-03 Skarga do Rady Reklamy w sprawie drukarni i agencji reklamowej Banery.eu.
 • 2017-03 Apel do Ministra Cyfryzacji w sprawie wykorzystania SMS-ów Premium do zapłaty za usługi naruszające prawo.
 • 2017-02 wystąpienie podczas konferencji organizowanej przez Cross-Road pt. „MAXXXimum wolności. Jak pornografia wpływa na Twoje dziecko”.
 • 2017-02 Skarga do Rady Reklamy w sprawie billboardu reklamowego sklepu SportOutlet w Krakowie.
+Rok 2016 - rozwiń
 • 2016-12 STS składa w Ministerstwie Zdrowia  „Analiza istniejących przepisów prawnych pod kątem ochrony dzieci i młodzieży przed zbyt łatwym dostępem do treści pornograficznych w 2016 roku” przygotowaną w ramach zadania zleconego z zakresu zdrowia publicznego.
 • 2016-12 Najwięksi operatorzy telefonii komórkowej w Polsce deklarują chęć współpracy i zaangażowania na rzecz skutecznej ochrony dzieci i młodzieży przed dostępem do treści pornograficznych poprzez telefony komórkowe.
 • 2016-11 STS składa zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez właściciela portalu ShowUp.tv, który reklamował się na reklamach zewnętrznych; reklamy znikają z ulic po kilku dniach.
 • 2016-08 firma „Orange” prosi STS oraz jego sympatyków o przetestowanie aplikacji ochrony rodzicielskiej i podzielenia się swoimi uwagami przed wprowadzeniem oferty na rynek.
 • 2016-08 Prezes Rady Ministrów składa swój podpis pod Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Rozporządzenie Rady Ministrów), w którym po raz pierwszy pornografia została uznana jako zjawisko zagrażające zdrowiu publicznemu.

Ponadto w roku 2016 STS złożył:

– trzy skargi do Rady Reklamy, z czego dwie uznano za uzasadnione, a jedną wciąż czeka na orzeczenie arbitrów

– trzy skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

– sukcesem zakończyła się interwencja STS w sprawie konkursu Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka”, ekspozycji „prasy dla dorosłych” w jednym ze sklepów sieciowych, a także w sprawie reklam portalu ShowUp.tv na autobusach i taksówkach w Warszawie.

+Rok 2015 - rozwiń

 • 2015 – 12 udział w konsultacjach społecznych dotyczących Narodowego Programu Zdrowia.
 • 2015 – 06 organizacja międzynarodowej konferencji pt. „Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii”, która odbyła się w Sejmie RP. Wśród zaproszonych prelegentów wystąpili m. in. Dr Gail Dines – socjolog badająca pornobiznes od 25 lat, dr Donald Hilton, jr. – neurochirurg i badacz m.in. wpływu pornografii na działanie ludzkiego mózgu, John Carr – członek zarządu UK Council on Child Internet Safety.
+Rok 2014 - rozwiń
 • 2014–12 Akcja konsumencka związana z reklamą zewnętrzną oraz klipem reklamowym firmy LOB, producenta okuć budowlanych  zamków. W wyniku akcji firma zdjęła klip ze swojego profilu na kanale YouTube.
 • 2014–12 Przygotowanie i publikacja raportu „Chrońmy dzieci przed pornobiznesem”.
 • 2014–11 W związku z najnowszym klipem reklamującym kartę pre-paid Plus uczestnicy akcji STS masowo wyrażali swoje opinie na profilu facebookowym Polkomtela.
 • 2014–10 Akcja konsumencka związana z reklamą outdoorową marki House, na której umieszczono zdjęcie pary podczas domniemanego aktu seksualnego. Akcja miała na celu także zwrócenie uwagi na społeczny koszt działań firmy LPP, w tym na fakt warunków pracy w azjatyckich fabrykach szyjących dla LPP. Profil facebookowy firmy odnotował ogromną liczbę memów i komentarzy.
 • 2014–10 W reakcji na pismo STS, księgarnia MdM w Warszawie usuwa wystawę nawiązującą do motywów wziętych z pornobiznesu.
 • 2014–10 STS wydaje bezpłatny poradnik dla rodziców „Bezpieczne technologie”.
 • 2014–09 Akcja konsumencka związana z klipem reklamowym napoju „Sprite”, w którym wykorzystano scenę rozbierania nastolatki. Firma Coca Cola nie wyświetlała klipu w dalszej części kampanii.
 • 2014–09 Tłumaczenie i publikacja wersji polskiej filmu dokumentalnego „Pandemia pornografii”. Liczba wyświetleń ponad 111 000 osób.
 • 2014–06 Akcja konsumencka związana z opakowaniem rajstop dla dzieci jaworznickiej firmy „ Ballerina”. Rada Reklamy uznała je za zasadne, reklamy zniknęły ze strony internetowej firmy.
 • 2014–05 Akcja konsumencka związana z radiowymi reklamami stymulatorów poprawiających sprawność seksualną.Ponad 4500 skarg wysłanych do działów reklamy stacji radiowych RMF FM, Zet, TO FM, Vox FM, WAWA, Antyradio, Eska, Zet Gold, Złote Przeboje, Rock Radio.
 • 2014–05 Akcja konsumencka związana z reklama outdoorową firmy Profi, w której zastosowano wulgarne i seksualizujące skojarzenia do promocji zupek w proszku. Analiza specjalistów od marketingu wskazywały na wizerunkowy kryzys marki spowodowany akcją konsumencką.
 • 2014–05 Portale onet.pl i wp.pl usuwają linki do stron pornograficznych w rezultacie pisma STS powołującego się na nowy zapis kodeksu karnego.
 • 2014-04 na skutek akcji STS, Rada Reklamy uznaje reklamy billboardowe jednego z serwisów pornograficznych za niezgodne z zasadami etyki.
 • 2014–04 Zmiana przepisów kodeksu karnegowprowadzenie zakazu reklamy i promocji pornografii w przestrzeni publicznej.
 • 2014–03 Akcja konsumencka dotycząca reklamy billboardowej w Czersku. Rada Reklamy uznaje skargi za zasadne.
 • 2014–02 Akcja konsumencka dotycząca reklamy firmy Boryszew S.A. Rada Reklamy uznaje skargi za zasadne.
 • 2014–01 Akcja konsumencka pt. „Chrońmy dzieci przed pornobiznesem” skierowana do Ministerstwa Sprawiedliwości z postulatem prowadzenia do projektu zmian kodeksu karnego zakazu reklamy pornografii oraz do operatorów sieci telekomunikacyjnych z postulatem włączenia blokady dostępu do pornografii z telefonów komórkowych przez osoby nieletnie. Akcja zakończyła się wprowadzeniem zmian do kodeksu karnego, a tym samym zakazu reklamy i promocji pornografii w przestrzeni publicznej. W reakcji na liczne skargi konsumentów, firma Orange poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowego produktu, tj. karty pre-paid z blokadą treści pornograficznych.
+Rok 2013 - rozwiń
 • 2013-12 Akcja konsumencka hasła wykorzystywanego w promocji Gazety Lokalnej Krotoszyn. Redakcja wycofała się z hasła, a Rada Reklamy uznała je za naruszające zasady etyki w reklamie.
 • 2013-11 Akcja konsumencka związana z reklamami umieszczanymi w wielu tytułach wydawnictwa Bauer, w tym w rodzinnym magazynie telewizyjnym TeleTydzień. W kilka dni po rozpoczęciu akcji Wydawnictwo Bauer zdecydowało się usunąć prawie wszystkie z kwestionowanych reklam.
 • 2013-11 za namową STS, Rada Reklamy zmienia regulamin rozpatrywania skarg, tak aby uchwały mogły być wydawane w sprawie reklam podmiotów zagranicznych.
 • 2013-10 w reakcji na pismo STS Empik usuwa kalendarze erotyczne z przestrzeni sąsiadującej z  produktami dla dzieci.
 • 2013-10 w reakcji na pismo STS, jedno z centrów handlowych w Częstochowie zmusza jednego z  najemców do usunięcia seksistowskich reklam.
 • 2013-09 Akcja konsumencka związana z plakatami reklamującymi film pt. „ Do zaliczenia”, które choć miały zachęcać do „zaliczenia „ komedii, były również ordynarnym i dwuznacznym dowcipem sugerującym „zaliczenie” bohaterki filmu. Rada Reklamy uznała skargi za zasadne.
 • 2013-06 Akcja konsumencka związana z prymitywnym spotem telewizyjnym napoju Hoop Cola, który promował seksualny trójkąt pod hasłem „Moc pełnej tolerancji”. Ponad 1700 opinii wysłanych do producenta napoju oraz ponad 1400 skarg wysłanych do KRRiT. Skargi zostały również wysłane do Rady Reklamy, która uznała je za zasadne.
 • 2013-06 Akcja konsumencka związana z odcinkiem serialu „Malanowski i Partnerzy” pt. „Rzeźnik” KRRiT uznała skargi za zasadne i nałożyła na nadawcę programu (Polsat) karę w wysokości 50.000 zł.
 • 2013-03 Konferencja w Sejmie RP „Odebrana niewinność”.
 • 2013-03 tłumaczenie i publikacja wersji polskiej raportu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) na temat seksualizacji oraz brytyjskiego raportu „Pozwólmy dzieciom być dziećmi”.
 • 2013-02 Akcja konsumencka związana z reklamą wafelków „Grześki”. Formuła żartu i sposób pokazania stosunków rodzinnych, godził w obraz intymnych relacji, jakie powinny istnieć między dziećmi a rodzicami. Rada Reklamy uznała skargi konsumentów za zasadne.
 • 2013-01 Akcja konsumencka związana z reklamą outdoorową oraz telewizyjna usług telefonii komórkowej Heyah, w której wykorzystano podobiznę Lenina – twórcy ideologii komunistycznej – w satyrycznej kreskówce. Heyah wycofało się z kampanii i usuwało billboardy z przestrzeni publicznej. O akcji napisała nawet Associated Press, Daily Telegraph oraz Washington Post. 
+Rok 2012 - rozwiń
 • 2012-10 Akcja konsumencka związana z reklamami billboardowymi napoju Black – Rada Reklamy uznała, że reklamy zawierały treści dyskryminujące i naruszają Kodeks Etyki Reklamy. Była to najbardziej oprotestowana kampania reklamowa w 2012 roku.
 • 2012-07 Akcja konsumencka związana z reklamami usługi SaveUp – reklamodawca zobowiązał się usunąć reklamy z przestrzeni publicznej. Również Rada Reklamy zgodziła się ze skargami konsumentów stwierdzając, że reklama uprzedmiotawia wizerunek kobiety.
 • 2012-06 Akcja konsumencka związana z reklamami mBanku – Rada Reklamy uznała skargi konsumentów za zasadne, a mBank wycofał się z niestosownej formy promocji.
 • 2012-06 Akcja konsumencka związana z reklamami Egoo – we wrześniu 2012 roku Rada Reklamy uznała skargi konsumentów, a reklamy zniknęły z przestrzeni publicznej.
 • 2012-06 Akcja konsumencka związana z reklamami telewizyjnymi napoju Black – we wrześniu 2012 roku Rada Reklamy podzieliła skargi konsumentów i uznała, że mogą być one nadawane wyłącznie po godzinie 20.00.
 • 2012-05 Akcja konsumencka związana z dystrybucją pornografii w sieci Inmedio – akcja na razie nie przyniosła bezpośrednich skutków i będzie kontynuowana.
 • 2012-05 Akcja wysyłki książki „Pornoland. Jak skradziono naszą seksualność” do liderów opinii, urzędników i polityków – akcja przyniosła m.in. liczne sprawozdania w mediach.
 • 2012-05 Akcja konsumencka wrocławskiego ośrodka STS związana z reklamą sieci pizzerii – Rada Reklamy uznaje skargi za uzasadnione.
 • 2012-03 Akcja konsumencka dotycząca reklam firmy home.pl – Rada Reklamy uznaje skargi konsumentów.
 • 2012-03 Akcja konsumencka związana z nazwą lodów firmy Nestlé – na skutek naszych działań firma podjęła decyzję o zmianie nazwy lodów.
 • 2012-02 Akcja konsumencka dotycząca emisji obscenicznych teledysków w kręgielniach Fantasy Park – po reakcji konsumentów właściciel wprowadza monitoring emitowanych teledysków.
 • 2012-01 Akcja konsumencka poznańskiego ośrodka STS związana z reklamami pism pornograficznych w lokalnym magazynie telewizyjnym – wydawca wycofuje się z publikacji reklam.
 • 2011-12 Akcja konsumencka ośrodka gdańskiego STS dotycząca reklam billboardowych sieci hurtowni elektrycznych – po reakcjach konsumentów reklamodawca zmienia treść reklam.
+Rok 2011 - rozwiń
 • 2011-11 Akcja konsumencka dotycząca umieszczania obscenicznych plakatów w sieci EMPiK – Empik wycofuje plakaty ze sprzedaży.
 • 2011-11 Akcja konsumencka dotycząca reklam billboardowych firmy Multimedia – celem akcji było podkreślenie osobistej odpowiedzialności prezesa za seksistowskie reklamy. W ramach akcji nie wysyłano skarg do Rady Reklamy. Akcja spotkała się z licznymi pozytywnymi komentarzami w mediach.
 • 2011-10 Akcja konsumencka dotycząca lokalnej reklamy w Gliwicach – reklamodawca zmienia reklamę po kilku godzinach od rozpoczęcia akcji
 • 2011-06 Akcja konsumencka dotycząca reklam Maximus – Rada Reklamy uznaje skargi konsumentów za uzasadnione. Reklama firmy Maximus jest najbardziej oprotestowaną reklamą w 2011 roku.
 • 2011-05 Akcja konsumencka dotycząca reklam filmów pornograficznych w pismach wydawnictwa Bauer – wydawca usuwa reklamy z milionów tygodników, a sam zaprzestaje dystrybucji pornografii na telefony komórkowe.
 • 2011-03 Akcja konsumencka dotycząca odcinka programu „Rozmowy w toku” – w wyniku działań konsumentów KRRiT nakłada jedną z najwyższych w historii kar finansowych na TVN.
 • 2011-02 Akcja konsumencka dotycząca trzech reklam firmy Media Markt – Rada Reklamy uznaje za uzasadnione skargi na wszystkie reklamy.
 • 2011-02 Akcja konsumencka dotycząca reklam billboardowych filmu „Łatwa dziewczyna” – Rada Reklamy uznaje skargi za zasadne.