O nas

Kim jesteeśmyKim jesteśmy? Pochodzimy z różnych miejsc Polski, choć obecnie niemal wszyscy osiedliśmy w Warszawie i okolicach, gdzie pracujemy i mieszkamy. Wykonujemy lub wykonywaliśmy różne zawody: dziennikarzy, prawników, tłumaczy, specjalistów od marketingu. Niektórzy z nas zajęli się „na pełen etat” życiem rodzinnym, a część osób wspierających Stowarzyszenie nadal studiuje. Jesteśmy więc różni. W większości przestaliśmy już być bardzo młodzi, a to oznacza, że nabraliśmy pewnego doświadczenia życiowego i zawodowego. Większość z nas ma dzieci. Można czasem pomyśleć, że reprezentujemy idealny profil konsumenta…

Co sprawia jednak, że takim idealnym konsumentem nie jesteśmy? To właśnie nasz brak przyzwolenia na odbieranie nam publicznej przestrzeni, na urąganie naszej inteligencji i dobremu smakowi poprzez nieakceptowalne reklamy lub zabiegi marketingowe i inne przekazy medialne.

Z potrzeby zaprotestowania przeciwko takim zjawiskom założyliśmy Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Wiemy bowiem, że ludzi myślących podobnie do nas jest bardzo wielu – mieszkają w różnych miejscach, wykonują różne zawody, pracują intelektualnie lub fizycznie, chodzą na studia lub jeszcze do szkoły. Dotąd jednak nie potrafili wspólnie wyrażać swojego stanowiska. Nasze Stowarzyszenie chce to zmienić.

W zarządzie Stowarzyszenia jest Urszula Sowińska.