Informacje podstawowe

Stowarzyszenie Twoja Sprawa prowadzi działalność w trzech obszarach.

  • Po pierwsze, zajmujemy się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii. Chcemy ustrzec małoletnich przed pornobiznesem, którego nie akceptujemy w głównym nurcie kultury. W ramach tych działań prowadzimy akcje edukacyjne, kampanie, jak również szkolimy rodziców, aby potrafili rozmawiać ze swoimi dziećmi o problemie pornografii. 
  • Po drugie, podejmujemy działania eliminujące z przestrzeni publicznej wszelkie przejawy obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Realizujemy to edukując i popularyzując aktualne badania naukowe na temat szkodliwego wpływu seksualizacji na dzieci i młodzież. Organizujemy też akcje konsumenckie, umożliwiając rodzicom i wszystkim innym osobom wyrażenie opinii na temat reklam i innych przekazów obecnych w przestrzeni publicznej.
  • Po trzecie, prowadzimy działania chroniące interesy przedsiębiorców w całej Polsce, którym zależy na tym, aby reklamy i działania marketingowe podmiotów gospodarczych nie naruszały obowiązujących w Polsce przepisów z dziedziny reklamy. W tym celu podejmujemy m.in. działania prawne jako krajowa organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesu przedsiębiorców.

Zarząd: Urszula Sowińska

Rada Nadzorcza: Paweł Kowalczyk, Rafał Szewczyk, Agnieszka Waszkiewicz

Rzeczniczka prasowa: Izabela Karska 

Koordynatorka i prowadząca szkolenia dla rodziców: Izabela Karska

Kierowniczka Biura: Patrycja Rynkiewicz

Redaktor Naczelna portalu www.opornografii.pl: Katarzyna Nowicka

 

STS posiada osobowość prawną i działa w oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach”.
Organizacja została zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 319230 w dniu 8 grudnia 2008 roku.
Od 2012 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).