Informacje podstawowe

Stowarzyszenie Twoja Sprawa (STS) zajmuje się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii. Chcemy ustrzec małoletnich przed pornobiznesem, którego nie akceptujemy w głównym nurcie kultury. Podejmujemy działania eliminujące z przestrzeni publicznej wszelkie przejawy obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Realizujemy to edukując i popularyzując aktualne badania naukowe na temat szkodliwego wpływu pornografii na dzieci i młodzież. Duża część wspierających nas konsumentów to rodzice, którzy angażują się w nasze akcje, aby chronić swoje dzieci i zapewnić im bezpieczną przestrzeń do rozwoju.

STS organizuje akcje konsumenckie, w ramach których przygotowujemy przykładowe listy, które następnie konsumenci mogą wysłać do firm przekraczających granice kultury, jak również do różnego rodzaju instytucji. Chcemy, aby było to jak najprostsze, dlatego udział w akcji nie przekracza przysłowiowych „3 minut” w miesiącu.

STS działa skutecznie. Podejmujemy interwencje tam, gdzie widzimy podstawy do działania oraz szanse na sukces. Najważniejszym naszym celem jest efektywne wpływanie na rzeczywistość.

STS finansuje swoje działania dzięki stałym, drobnym wpłatom naszych sympatyków oraz wpłatom z 1%. Stale poszukujemy darczyńców, którzy mogą są gotowi wspierać realizację naszych celów.

STS powstał jako oddolna inicjatywa grupy rodziców, którzy postanowili zadziałać, zamiast biernie obserwować rzeczywistość. Dziś jesteśmy w pełni profesjonalną organizacją, mamy stały zespół i grupę wolontariuszy, wspierających nas w dziedzinach prawa, informatyki czy multimediów.

STS tworzy społeczeństwo obywatelskie. Zachęcamy konsumentów do udziału w życiu publicznym i dajemy im skuteczne narzędzia wpływu na przestrzeń publiczną. Łączymy, zamiast dzielić. Nie dzielimy naszych sympatyków ze względu na poglądy polityczne, religijne czy światopoglądowe. Naszym sprzymierzeńcem może być każdy, komu nie jest obojętny problem wulgaryzacji przestrzeni publicznej.

STS posiadam osobowość prawną i działa w oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach”. Organizacja została zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 319230 w dniu 8 grudnia 2008 roku. Od 2012 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).