Zasady i warunki korzystania

Kilka podstawowych zasad dla odbiorców newslettera.

1. Masz prawo wypowiadać się na temat swojego otoczenia, tym bardziej, gdy uważasz, że pojawia się w nim coś niedobrego. Nie daj sobie wmówić, że przesadzasz, że jesteś nadwrażliwy(a) lub nienowoczesny(a). Nie jesteś. Jesteś obywatelem/obywatelką Polski i korzystasz ze swoich konstytucyjnych praw i wolności, aby uczestniczyć w życiu społecznym.

2. Pamiętaj, że ani Stowarzyszenie nie reprezentuje Ciebie, ani Ty nie reprezentujesz Stowarzyszenia. Chcemy informować Cię o różnych zjawiskach i zachęcać Cię do działań, ale to Ty działasz, i to wyłącznie na swoją odpowiedzialność, bo mamy nadzieję, ze nasza sprawa będzie też Twoją sprawą.

3. Nie zniechęcaj się. Nie myśl, że brak bezpośredniej reakcji na Twoje działanie oznacza, że nie warto podejmować starań. Twoje opinie jako konsumenta/obywatela zawsze pozostawiają jakiś ślad i nawet jeżeli nie wywierają natychmiastowego skutku, to jednak najczęściej będą uwzględniane przy okazji kolejnych działań podmiotu, do którego skierowałeś(aś) swoje zastrzeżenia. Każdy aktywny konsument reprezentuje w rzeczywistości opinie wielu tysięcy innych osób.

4. Kiedy decydujesz się na wyrażenie swojego zdania (np. poprzez kontakt z firmą, która dopuszcza się niestosownych działań), wypowiadaj swoje zdanie, a nie zdanie Stowarzyszenia. Staraj się napisać choćby parę słów od siebie. Nie daj się zirytować. Nie dawaj pretekstu, aby mówiono, że byłeś agresywny(a). Bądź uprzejmy(a), ale stanowczy(a).

5. Zachęcaj jak najwięcej osób do dołączenia się do naszych wspólnych działań. Z pewnością jest parę osób w Twojej najbliższej rodzinie, które ma maila i może działać z Tobą.

6. Jeżeli powiadomisz nas o jakimś naruszeniu dobrych obyczajów, nie zawsze zdecydujemy się rozpowszechnić informacje o tym. Może to wynikać z wielu powodów. Prosimy Cię, abyś nie uznał tego za wyraz lekceważenia. Postaramy się wyjaśnić Ci nasze wątpliwości.

Warunki korzystania (regulamin) i polityka prywatności

1. Strona www.twojasprawa.org.pl (dalej „Strona”) jest prowadzona przez Stowarzyszenie „Twoja Sprawa” z siedzibą w Warszawie, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000319230; NIP 9522066273 (dalej „Stowarzyszenie”). Adresem elektronicznym Stowarzyszenia jest kontakt@twojasprawa.org.pl.

2. Stowarzyszenie prowadzi newsletter dostępny za pośrednictwem Strony. Każdy z użytkowników może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi przy zapisaniu się do newslettera lub przesyłając rezygnacją na adres wskazany w punkcie 3 poniżej. Dla otrzymywania newslettera niezbędne jest połączenie z siecią Internet i używanie standardowych programów komputerowych do przeglądania stron internetowych.

3. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości dotyczących otrzymywania newslettera, a także w innych przypadkach użytkownik powinien skontaktować się ze Stowarzyszeniem na adres: kontakt@twojasprawa.org.pl. Stowarzyszenie odniesie się do informacji podanych przez użytkownika nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych.

4. W przypadku przekazania darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia, rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem rozliczane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

5. Stowarzyszenie Twoja Sprawa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Olesińskiej 21, 02-548 Warszawa może zbierać dane osobowe w celach określonych w punkcie 6 poniżej. W przypadku zbierania takich danych osobowych, Stowarzyszenie Twoja Sprawa jest administratorem tych danych.

6.  Stowarzyszenie przetwarza dane w następujących celach:

a. przesyłania informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia, w tym informacji o akcjach konsumenckich, szkoleniach, inicjatywach społecznych, jak również w celu przesyłania informacji związanych z ochroną dzieci, młodzieży i dorosłych przed naruszeniami prawa i dobrych obyczajów;

b. umożliwienia dokonywania darowizn na rzecz Stowarzyszenia (jeżeli taką darowiznę zdecydujesz się przekazać) oraz w celu umożliwienia Tobie uczestnictwa w inicjatywach Stowarzyszenia, w tym uczestnictwa w akcjach konsumenckich lub szkoleniach (jeżeli zdecydujesz się wziąć udział w takich inicjatywach);

c. utrzymywania kontaktu z Tobą, jeżeli z Twojej inicjatywy komunikujesz się ze Stowarzyszeniem, na przykład wysyłając e-mail korzystając z formularza lub w inny sposób.

7. Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 6a jest dokonywane za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 6b odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO, gdyż będzie niezbędne do wykonania określonej umowy (w szczególności umowy darowizny, umowy o świadczenie przez Stowarzyszenie usług drogą elektroniczną, umowy o uczestnictwo w szkolenia) lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, w ramach inicjatyw Stowarzyszenia, w tym w ramach akcji konsumenckich. Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 7c odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie.

8. Dane osobowe, które uzyskaliśmy na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Stowarzyszenie, jednak nie później niż do czasu cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu realizacji przez Ciebie innego uprawnienia, które spowoduje, że Stowarzyszenie będzie zobowiązane ograniczyć lub zaprzestać przetwarzania (patrz punkt 11 poniżej). W przypadku zbierania danych w celach określonych w punkcie 6b i 6c powyżej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty przekazania nam tych danych, jednak nie później niż do czasu złożenia przez Ciebie żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu co do ich przetwarzania.

9. W zakresie wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie w niektórych przypadkach może spowodować niemożność dokonania takich czynności jak przekazanie darowizny lub udział w inicjatywach Stowarzyszenia.

10. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, do których samodzielnie zdecydujesz się wysłać wiadomość korzystając ze stron internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie (na przykład mogą to być przedsiębiorcy, do których wyślesz opinię na temat reklamy lub organy publiczne, do których skierujesz swoją wiadomość, uczestnicząc w akcji organizowanej przez Stowarzyszenie). Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które świadczą usługi niezbędne dla prowadzenia działalności przez Stowarzyszenie, tj. firmom świadczącym usługi hostingu, usługi bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne). Stowarzyszenie nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

11. Masz prawo żądania od Stowarzyszenia dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych można dokonać między innymi klikając na odpowiedni link we wiadomości, którą otrzymujesz od Stowarzyszenia albo kontaktując się ze Stowarzyszeniem na adres biuro@twojasprawa.org.pl.

12. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci skarga do organu nadzorczego.

« wróć