Czy pornografia w Polsce jest legalna?

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest wcale taka oczywista. Warto uporządkować trochę wiedzę na ten temat.

Co do zasady, pornografia nie jest w Polsce zakazana. Każda osoba dorosła może ją kupować, posiadać i wykorzystywać. Jednak nie dotyczy to każdego rodzaju pornografii. Niektóre rodzaje treści pornograficznych nie tylko nie można rozpowszechniać, ale nawet ich posiadać! 

Zgodnie art. 202 § 3 Kodeksu karnego, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje  pornografię z udziałem małoletniego lub pornografię związaną z prezentowaniem przemocy oraz z posługiwaniem się zwierzęciem popełnia przestępstwo zagrożone pozbawieniem wolności do lat 10.

Samo przechowywanie, posiadanie lub uzyskiwanie dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Tak wyglądają regulacje dotyczące treści pedofilnych, pornografii z użyciem przemocy lub pornografii z wykorzystaniem zwierząt. A jak jest ze zwykłą pornografią?

Czy ze zwykłą pornografią można robić, co się chce? Nie do końca! Kiedy zagrożone jest dobro dzieci i młodzieży, wkraczają przepisy prawa. A więc choć zwykła pornografia jest legalna i każdy z dorosłych ma prawo ją posiadać i wykorzystywać, to pewne określone czynności związane z taką zwykłą pornografią są karalne. I tak:

  • przestępstwem jest prezentowanie treści pornograficznych małoletniemu poniżej 15 roku życia (a więc penalizowane jest rzeczywiste pokazanie pornografii dziecku);
  • przestępstwem jest rozpowszechnianie pornografii w sposób umożliwiający małoletniemu do lat 15 zapoznanie się z tego typu treściami (penalizowany jest niebezpieczny dla dzieci i młodzieży sposób rozpowszechniania pornografii, nawet jeżeli w praktyce w danym przypadku rozpowszechniana pornografia nie dociera do małoletnich, ale jedynie stwarza takie zagrożenie);
  • zakazana jest reklama i promocja działalności polegającej na rozpowszechnianiu pornografii w sposób umożliwiający małoletniemu do lat 15 zapoznanie się z tak reklamowanymi i promowanymi materiałami (innymi słowy, penalizowana jest reklama niezabezpieczonej przed dostępem dzieci pornografii, choć sama reklama nie musi zawierać treści pornograficznych).

Z powyższego omówienia przepisów prawa karnego wynika, że właściciele stron internetowych, które rozpowszechniają pornografię bez realnych zabezpieczeń dokonują przestępstw i jest to bez wątpienia jedno z najbardziej powszechnie dokonywanych przestępstw w Polsce.

 

 

« wróć