Pornografia – przerażające dane

Brutalność współczesnej pornografii

Charakterystyczną cechą współczesnej pornografii jest jej brutalność i wyjątkowa obsceniczność. Różni się ona zasadniczo od pornografii lat 70. lub 80., która przedstawiała po prostu bardziej lub mniej dokładnie stosunek seksualny. Kobieta we współczesnej pornografii jest upadlana i traktowana jak przedmiot, który można nieludzko wykorzystać i podporządkować. Nie jest to tylko problem niszowych gatunków pornografii, ale niestety dotyczy jej głównego nurtu. Wynika to poniekąd z faktu, że konsumenci pornografii, aby utrzymać poziom podniecenia, sięgają po coraz bardziej ekstremalne treści, a producenci rywalizują między sobą. Według jednego z badań (R. Wosnitzer, A. Bridges, Aggression and Sexual Behavior in Best-Selling Pornography: A Content Analysis Update), większość scen z pięćdziesięciu najchętniej wypożyczanych filmów pornograficznych, które podlegały temu badaniu, pokazywała nie tylko fizyczne, ale i werbalne znęcanie się nad występującymi w nich kobietami.

Skala problemu w Polsce

Można bez wątpienia powiedzieć, że w związku z ogólną dostępnością Internetu, od kilku lat rośnie w Polsce pokolenie dzieci, które swojego stosunku do kobiet uczy się od pornobiznesu. Z badań Komisji Europejskiej (Raport EU NET ADB, 2012) wynika, że aż 67,3 proc. ankietowanych polskich nastolatków zetknęło się w Internecie z pornografią.

Z badań Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, przeprowadzonych jesienią 2012 roku wśród młodzieży gimnazjalnej z 8 województw (N=3287), celowe korzystanie z pornografii w okresie ostatnich 30 dni zadeklarowało 20% dziewczynek i 66% chłopców. Z grupy badanych chłopców 31% wskazało, że celowo korzystało z pornografii 1-5 razy, 21% chłopców wskazało korzystanie 6-30 razy, a aż 14% (co siódmy chłopiec w Polsce!) stwierdziło, że ogląda pornografię średnio przynajmniej raz dziennie (powyżej 30 razy miesięcznie). Prawdopodobnie dane te już się zdezaktualizowały, na niekorzyść naszych dzieci.

Wiele z tych dzieci może być już uzależniona od pornografii. Psychologowie alarmują, że uzależnienia są odnotowywane nawet w przypadku 8-letnich dzieci. Wielu nauczycieli przyznaje też, że powszechność telefonów komórkowych przełożyła się na dostępność ostrej pornografii dla dzieci. W przytaczanym badaniu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, aż 18 proc. młodzieży deklarowało, że głównym źródłem dostępu do pornografii jest Internet w komórce. Warto jednocześnie podkreślić, że same dzieci w badaniach podkreślają, że mają zbyt łatwy dostęp do pornografii. Dzieci chcą, aby zajęli się tym dorośli. W badaniach aż 81 proc. gimnazjalistów wskazało, że dostęp do treści pornograficznych jest dla nich zbyt łatwy.

Społeczne skutki pornografii

Z uwagi na szeroki dostęp do pornografii, dojrzewa w Polsce obecnie całe pokolenie chłopców, ale również dziewczynek, które uczy się seksualności z filmów pornograficznych. Badania dr Valerie Voon z Uniwersytetu w Cambrige wskazują, że u osób uzależnionych od pornografii pojawiają się neurologiczne zmiany w mózgu, porównywalne ze zmianami u osób uzależnionych od narkotyków czy alkoholu. Niestety, im wcześniej takie zmiany w mózgu zachodzą, tym trudniejsza jest potem praca, aby te zmiany odwrócić. Z tego powodu tak ważne jest objęcie szczególną ochroną właśnie dzieci i młodzież.

U osób nadużywających pornografii pojawia się też tzw. efekt eskalacji, odbiorca musi karmić się coraz bardziej obscenicznymi obrazami, wchodząc jednocześnie coraz głębiej w uzależnienie.

Oglądanie pornografii współwystępuje u dzieci z agresywnym zachowaniem, upijaniem się młodzieży, myślami samobójczymi. Wskaźniki te są nawet czterokrotnie wyższe niż u młodzieży nie korzystającej z pornografii (badania Instytut Profilaktyki Zintegrowanej). Jest również dużo danych wskazujących, że nadużywanie pornografii zwiększa częstotliwość występowania przestępstw na tle seksualnym, zaburzeń osobowości, agresji, rozpadu relacji, utraty wrażliwości, a także niemożności wejścia w stałe związki. Instytut Witherspoon, podczas konferencji „Społeczne koszty pornografii”, podał, że 29 z 30 młodocianych przestępców na tle seksualnym miało kontakt z pornografią w dzieciństwie. (E. Wieckowski, P. Hartsoe, A. Mayer, and J. Shortz, “Deviant Sexual Behavior in Children and Young Adolescents: Frequency and Patterns,” Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment). W kategoriach społecznych warto mieć również w perspektywie wieloletnie skutki ekonomiczne, które nadejdą, gdy dzisiejsi gimnazjaliści osiągną dorosłość. Trudno nawet szacować, jakie konsekwencje będą miały nietrwałe więzi społeczne, rozpadające się rodziny, koszty terapii osób uzależnionych, a także wzrost przypadków przemocy na tle seksualnym.

« wróć