Postulaty STS w Narodowym Programie Zdrowia!

W grudniu 2015 roku nasze Stowarzyszenie wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Apelowaliśmy do Ministra Zdrowia, aby do priorytetów tego ważnego programu polityki zdrowotnej państwa, zostały dopisane zadania związane z działaniami profilaktycznymi mającymi chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniem od pornografii.

Po publikacji Narodowego Programu Zdrowia w Dzienniku Ustaw z 16 września, możemy z pewnością powiedzieć, iż wypracowane przez nas postulaty:

  • upowszechniania wiedzy o zagrożeniach wynikających z kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami zawierającymi treści pornograficzne, uprzedmiatawiające i seskualizujące;
  • analizy istniejących zapisów prawnych pod kątem ochrony dzieci i młodzieży przed zbyt łatwym dostępem do treści seksualizujących i pornograficznych;
  • prowadzenia badań naukowych dotyczących kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi, a także skutków tego kontaktu dla rozwoju psychoseksualnego i rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży;
  • rozwijania oferty i upowszechniania programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiatawiających i seksualizujących;
  • oraz szkoleń dla różnych grup zawodowych (w tym nauczycieli, lekarzy, inspektorów sanitarnych, prokuratorów, służb mundurowych, straży miejskich) dotyczących zagrożeń oraz konsekwencji rozwojowych i zdrowotnych u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię

zostały oficjalnie zawarte w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020!

Jest to osiągnięcie, o które zabiegaliśmy od lat. Po raz pierwszy w Polsce problem pornografii został oficjalnie uznany, na poziomie polityki państwa, jako istotne ryzyko zagrażające zdrowiu publicznemu.

Ta fundamentalna zmiana perspektywy, która umożliwia działania mające na celu realną ochronę dzieci i młodzieży, dokonała się także dzięki Państwu. To dzięki Państwa zaangażowaniu i wsparciu finansowemu naszej działalności możemy skupiać całą naszą uwagę na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań i wytrwale dążyć do wdrażania ich w życie. Bardzo Państwu za to dziękujemy!

Podziękowania kierujemy również do Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (www.ipzin.org), którego roli we wspieraniu naszych postulatów w procesie konsultacji społecznych nie sposób przecenić. Dziękujemy Instytutowi za całą pracę włożoną w ten proces.

« wróć