STS pozywa za reklamę Devil Energy

Stowarzyszenie Twoja Sprawa zdecydowało się złożyć swój pierwszy pozew w sądzie. Uważamy, że reklama napoju Devil Energy, odwołująca się do skojarzeń do seksu oralnego, naruszyła dobre obyczaje w sposób drastyczny. W swojej działalności marketingowej, przedsiębiorcy są na mocy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zobowiązani do respektowania dobrych obyczajów.

źródło: facebook.com/devilenergy

Nasza opinia znajduje również odzwierciedlenie w uchwale Komisji Etyki Reklamy, która stwierdza, że wyżej wspomniana reklama narusza dobre obyczaje, jest niezgodna z zasadami odpowiedzialności społecznej, uprzedmiotawia wizerunek kobiety i dyskryminuje ze względu na płeć.

Złożenie pozwu przez nasze Stowarzyszenie jest sprawą bezprecedensową w Polsce. Wielu przedsiębiorcom oraz ich klientom nie podoba się marketing oparty na uprzedmiotowieniu. Jednak przedsiębiorcy są zajęci prowadzeniem biznesu i nie podejmują działań chroniących dobre obyczaje. Dlatego decyzję o złożeniu pozwu podjęło nasze stowarzyszenie, chcąc chronić rynek przed tego typu praktykami marketingowymi.

Stowarzyszenie domaga się usunięcia reklamy, przeprosin oraz zapłaty 60 tys. złotych na rzecz dzieci uczących się w liceum polonijnym w Warszawie. Liceum jest w trudnej sytuacji finansowej, a wielu uczniów pochodzących z Polonii z Ukrainy, Litwy, czy Kazachstanu potrzebuje wsparcia.

Waterius Sp. z o.o. (producenta Devil Energy Drink oraz wody “Jaworowy Zdrój”)  pomimo podjęcia przez Komisję Etyki Reklamy tak jednoznacznej uchwały, nie tylko nie wycofało się z publikowania reklamy, ale w odpowiedzi na skargi w sposób wyjątkowo lekceważący zasugerowało, że “przedstawione treści skarg i de facto ich nasycenie treściami o charakterze seksualnym świadczy w ocenie Spółki o wyobraźni i skarżących”. Błąd w marketingu można zawsze popełnić. Tutaj jednak dochodzi do kontynuowania naruszeń z winy umyślnej.

Przypominamy, że właścicielką oraz osobą zarządzającą Waterius Sp. z o.o. jest Jolanta Hauzer

Na marginesie warto wspomnieć, że na stronie firmy Waterius www.jaworowyzdroj.pl znajduje się jeszcze jedna informacja wskazująca na nieprzemyślane działania handlowe spółki. Jakiś czas temu producent eksponował wizerunek butelki wody mineralnej z naniesionym na niej logiem telewizji TVN. Zapytaliśmy TVN, czy władze tej stacji współpracują z firmą Waterius. W rezultacie naszego zapytania, na stronie www.jaworowyzdroj.pl  pojawiły się przeprosiny i potwierdzenie, że logo umieszczono bez zgody uprawnionego. 

 

« wróć