Ekspozycja prasy pornograficznej na stacjach BP

BP-petrol-station

 

Firma: BP Europa SE Oddział w Polsce

Produkt: Stacje paliw BP

Czas akcji: 2010 sierpień

Zasięg: akcja ogólnopolska

 

Opis: W kącikach prasowych na stacjach paliw BP, prasa pornograficzna wyeksponowana była w sposób umożliwiający dzieciom i młodzieży kontakt z zawartymi w niej treściami bez żadnych przeszkód. Obsceniczne zdjęcia znajdujące się na okładkach pism, umieszczone były na poziomie wzroku dzieci, m. in. niedaleko półek ze słodyczami i stolików dla klientów.

Naszym zdaniem firma dbająca o wizerunek swojej sieci powinna zapewniać konsumentowi przyjazne otoczenie, które nie epatuje obscenicznością i nie jest szkodliwe dla dzieci.

Efekt: Pod wpływem pisma wysłanego przez zarząd naszego Stowarzyszenia do Dyrektora Generalnego BP, który zarządził ponowne rozesłanie instrukcji skierowanych do stacji BP, wskazujących jak należy sprzedawać prasę erotyczną, aby nie była ona dostępna dla osób, które sobie tego nie życzą.

« wróć