Największe sieci komórkowe zarabiają dzięki pornobiznesowi!

Wszystkie największe sieci komórkowe w Polsce umożliwiają zakup ostrej pornografii przez SMS-y bez rzeczywistej weryfikacji wieku i zarabiają na tym duże pieniądze. STS zachęca do kierowania w tej sprawie apeli do Premier Kopacz. Można zrobić to klikając na ikonkę poniżej. To tylko kilkanaście sekund!

Stowarzyszenie Twoja Sprawa od dawna apeluje do firm telekomunikacyjnych, aby wprowadziły rzeczywistą weryfikację wieku osób, które kupują ostrą pornografię za pomocą SMS-ów Premium. Operatorzy telefoniczni nie chcą takich zmian. W marcu wspólnie z Państwem skierowaliśmy więc apel do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o podjęcie stosownych inicjatyw zmierzających do wprowadzenia takiej, prawdziwej, weryfikację wieku. UKE, który odpowiada za politykę państwa w dziedzinie telekomunikacji, nie podjął żadnych istotnych kroków, wygodnie zasłaniając się brakiem kompetencji w zakresie inicjatywy ustawodawczej.

Istotna część dostępnej pornografii jest sprzedawana przez SMS-y Premium bezpośrednio na telefony komórkowe. Operatorzy udostępniają usługę Premium dostawcom pornografii nie bacząc na fakt, że ci ostatni naruszają polskie prawo. Art. 47e ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji zabrania udostępniania filmów pornograficznych na żądanie bez stosowania zabezpieczeń technicznych lub innych odpowiednich środków, mających na celu ochronę małoletnich przed ich odbiorem. Zgodnie z art. 200 § 3 Kodeksu karnego rozpowszechniający treści pornograficznych w sposób umożliwiający małoletniemu do lat 15 zapoznanie się z nimi, podlega karze. Firmy telekomunikacyjne, które wspierają pornobiznes swoimi usługami SMS Premium zarabiają pośrednio na działalności sprzecznej z prawem.

Dzisiaj zwracamy się bezpośrednio do premier Ewy Kopacz z apelem o podjęcie działań, które pomogą chronić dzieci przed agresywnymi praktykami przemysłu pornograficznego. Wielu dystrybutorów pornografii narusza obowiązujące w Polsce prawo nie chroniąc skutecznie ostrej pornografii przed dostępem do niej dzieci, a równocześnie zarabia na niej dzięki SMS-om Premium.

Sposób wdrożenia zmian może być oparty na samoregulacji operatorów telefonii komórkowych, jednak takie zmiany nie zaistnieją, jeżeli do operatorów nie dojdzie wyraźny sygnał, że polityka państwa będzie zmierzać do uregulowania tych kwestii na poziomie ustawy.

Więcej o dotychczasowych krokach podjętych przez  STS w związku z SMS-ami Premium dowiedzą się Państwo tutaj:

https://twojasprawa.org.pl/uncategorized/cos-wreszcie-zaczyna-sie-dziac-pornobiznesowi-groza-kary/#.VgkEQzaheM-,

https://twojasprawa.org.pl/aktualnosci/korespondencja-z-urzedem-komunikacji-elektronicznej/#.VgkEBDaheM9

« wróć