Promocja pornografii w Tele Świat Cyfrowy

Stowarzyszenie Twoja Sprawa rusza z kolejną akcją. Możesz wziąć w niej udział TUTAJ.

Wydawnictwo Bauer – jeden z potentatów na rynku mediowym – po raz kolejny zdecydowało się reklamować pornografię w jednym ze swoich czasopism. Tym razem czyni to w tygodniku Tele Świat Cyfrowy, który w nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy trafia do około 800.000 czytelników. Publikowana reklama oprócz promocji seks-telefonów, ogłasza promocję „10 filmów za jeden SMS”. Wiadomość SMS może wysłać każdy, w tym dziecko zachęcone reklamą w tygodniku Tele Świat Cyfrowy. Otrzyma niczym nie zabezpieczony link do krótkich filmów zawierających obsceniczną pornografię.

Wydawnictwo Bauer powinno wiedzieć, że od 2014 roku, kiedy w wyniku przeprowadzonej akcji konsumenckiej naszego Stowarzyszenia zmieniono kodeks karny, zabroniona jest reklama lub promocja działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15. Z taką właśnie działalnością mamy do czynienia w tym przypadku.

Badania pokazują, że co drugi chłopiec w gimnazjum w Polsce ogląda pornografię regularnie, a 15%, czyli co siódmy, ogląda ją codziennie. Problem ten dotyczy nawet szkół podstawowych. Już 11-letnie dzieci mają kontakt z pornografią, a regularne obcowanie z nią powoduje u nich wiele negatywnych skutków, poczynając od kształtowania się w nich przedmiotowego stosunku do kobiet, poprzez problemy w relacjach z partnerką w przyszłym życiu seksualnym aż po uzależnienie oraz powstawanie w mózgu zmian typowych dla osób uzależnionych. Co gorsza, konsumpcja pornografii prowadzi do eskalacji i sięgania po coraz bardziej wulgarne, obsceniczne i brutalne treści.

Skala tego zjawiska jest już tak ogromna, że naszym zdaniem mamy do czynienia z problemem społecznym na masową skalę, który będzie wpływał na stosunek do kobiet, sprzyjał stosowaniu przemocy wobec nich, ale również na trwałość relacji w rodzinach i niemożność budowania relacji opartych na szacunku.

« wróć