Rada Reklamy – reklama sklepu SportOutlet sprzeczna z KER

Rada Reklamy uwzględniła argumentację przedstawioną przez nasze Stowarzyszenie w sprawie reklamy zewnętrznej (w formie billboardu) sklepu z odzieżą sportową SportOutlet z Krakowa. Głównym jej elementem była przyciągająca wzrok naga kobieta w szelkach i kasku narciarskim, trzymająca deskę snowboardową.

Zespół Orzekający uznał, że ukazanie w reklamie kobiecego ciała w sposób będący jednocześnie przykładem seksualizacji jej wizerunku, nie było uzasadnione rodzajem reklamowanego produktu jakim jest odzież sportowa. Takie przedstawienie wizerunku kobiety i wykorzystanie jej w reklamie jest niezgodne z Kodeksem Etyki Reklamy. Reklama nie była też prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i mogła zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi dzieci i młodzieży, z uwagi na fakt, że treść przekazu reklamowego nie została dostosowana do miejsca emisji reklamy, jakim jest reklama zewnętrzna.

Zdjęcie reklamy, której dotyczyła interwencja, mogą Państwo zobaczyć tutaj.

Z pełną treścią uchwały można zapoznać się tutaj.

« wróć