Reklamy instytutu piękna z Krakowa niezgodne z zasadami etyki

Rada Reklamy wydała kolejną uchwałę, uznając, że zewnętrzna reklama (w formie billboardów) firmy Consensus med. Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Krakowie, nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej z uwagi na nieodpowiednio dobrany nośnik reklamowy do treści przekazu reklamowego.

Uchwała Rady Reklamy była reakcją na skargę jednej z konsumentek. Nasze Stowarzyszenie również interweniowało w tej sprawie, jednak Rada Reklamy nie odniosła się do naszej skargi. Nasze argumenty zostały jedynie po części uwzględnione. Zdjęcia skarżonej reklamy zewnętrznej mogą Państwo zobaczyć tutaj.

+W uchwale czytamy:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama przedstawiająca kobiece ciało zasłonięte kwiatem w miejscu intymnym i opatrzona hasłem „Twoja vagina nawilżona, jędrna, czuła” nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej z uwagi na nieodpowiednio dobrany nośnik reklamowy do treści przekazu reklamowego. Zdaniem Zespołu Orzekającego prezentowany w reklamie intymny przekaz wizualny wzmocniony jest hasłem, które nadaje mu seksualną dwuznaczność, co potęguje wydźwięk przekazu wizualnego. W połączeniu z prezentowaniem go w miejscu publicznym narusza dobre obyczaje, a kontrowersyjnym hasłem może dyskryminować lub sprawiać dyskomfort w obcowaniu z reklamą u niektórych odbiorców.

Z uwagi na powyższe Zespół Orzekający zalecił modyfikację treści reklamy aby usunąć naruszenie normy art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę na ograniczenia w języku polskim w kwestii budowania wyważonego komunikatu reklamowego, gdy chodzi o reklamy produktów i usług związanych ze sferami intymnymi człowieka. Zalecił jednak przy tym, aby w przypadku reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej kierowanej do ogółu odbiorców w tym dzieci, bez żadnych filtrów, dobierać treści w sposób bardziej wyważony. Zespół Orzekający zaapelował do reklamodawców o uwzględnianie szerokiego spektrum odbiorców, zwłaszcza, gdy reklama jest powszechnie dostępna oraz o zachowanie szczególnej wrażliwości w przypadku korzystania z reklamy zewnętrznej z zastosowaniem kontrowersyjnych treści. Jednocześnie Zespół Orzekający docenił działania reklamodawcy, który zdjął billboard z przestrzeni publicznej jak tylko otrzymał sygnały ze przekaz jest niewłaściwie odbierany.

Z pełną treścią uchwały można zapoznać się tutaj.

« wróć