STS ostrzega klientów agencji reklamowych

Blisko 100 największych agencji reklamowych w całej Polsce otrzymało listy polecone od naszego Stowarzyszenia. STS od 2018 wprowadza zasadę publicznego informowania o osobach sprawujących funkcje kierownicze u tych reklamodawców, którzy będą podejmować działania marketingowe i promocyjne sprzeczne z dobrymi obyczajami, w  szczególności będą godzić w interes dzieci i młodzieży. Chcemy w ten sposób zweryfikować podejście osób na stanowiskach kierowniczych firm i agencji reklamowych do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Z naszych doświadczeń wynika, że dotychczas osoby na stanowiskach kierowniczych okazywały zdziwienie, gdy ich nazwisko albo wizerunek pojawiały się w kontekście niektórych reklam ich własnych firm. Zaznaczyć trzeba, że często treść tych kampanii była na tyle bulwersująca, że zestawienie ich z nazwiskiem szefa firmy lub agencji budziło natychmiastowe reakcje i było argumentem przemawiającym za zmianą przyjętej strategii reklamowej w przyszłości.

– Za reklamami naruszającymi zasady społecznej odpowiedzialności biznesu stoją konkretne osoby, które w swoim prywatnym środowisku nigdy nie pozwoliłyby sobie na naruszenie dobrych obyczajów. Wielokrotnie przy okazji naszych akcji konsumenckich działy PR i rzecznicy prasowi reklamodawców okazywali zdziwienie i niezadowolenie, że nazwiska ich szefów pojawiły się właśnie w kontekście ich własnych kampanii, szczególnie, gdy reklamy miały charakter uprzedmiotawiający kobiety lub były szkodliwe dla dzieci i młodzieży. Takie zderzenie się kierownictwa z faktami jest nierzadko na tyle niewygodne, że staje się powodem przemyślenia kolejnych praktyk reklamowych – mówi Izabela Karska rzeczniczka STS.

Akcja naszego Stowarzyszenia jest skierowana do szefów agencji reklamowych i marketingowych, i polega na wysyłce listów poleconych za potwierdzeniem odbioru. W listach STS informuje o wprowadzeniu nowych zasad i zachęca agencje do poinformowania o tym swoich klientów. Listy są jednocześnie zaproszeniem do promowania i  podejmowania dobrych praktyk, ale także szansą na uprzedzenie zarządów swoich klientów, jakie konsekwencje wizerunkowe mogą ponieść w przypadku naruszania dobrych obyczajów w reklamie.

Nowa praktyka ma zwiększyć skuteczność działań konsumenckich, ale przede wszystkim wymóc na branży większą odpowiedzialność za kreowane treści, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa i dobra najmłodszych konsumentów. 

Z przykładowym listem do agencji można zapoznać się TUTAJ.

« wróć